Prezydent Elbląga po raz trzeci bez absolutorium. Radni balansują na granicy prawa

Żaden z projektów uchwał o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium nie został podjęty przez elbląskich radnych. Nie było również wiążącej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ takiego wniosku nie wysłała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Elbląga.

Zdominowana przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Rada Miasta Elbląga po raz trzeci nie udziela absolutorium prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu. Powód – na pewno nie merytoryczny ale polityczny. Absolutorium udziela się bowiem prezydentowi za prawidłowe wykonanie budżetu miasta a nie za styl i sposób rządzenia miastem.

Prezydent Elbląga już przed sesją prognozował jednak, że radni PiS ponownie będą chcieli zablokować udzielenie absolutorium.

– Obiektywnie patrząc na wskaźniki z wykonania budżetu z podniesioną głową mogę stwierdzić, że budżet  został zrealizowany bardzo dobrze. Parametry finansowe wykonania uchwały budżetowej są jednoznaczne, co świadczy o tym, że właściwie wykonaliśmy zadania wobec mieszkańców miasta. Są one jeszcze lepsze niż w latach poprzednich. Potwierdza to również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, której zgodnie z prawem przedłożyłem sprawozdanie finansowe. RIO już w kwietniu br. wydała pozytywną opinię do tego dokumentu. Niestety ani wskaźniki, ani opinia fachowców nie są respektowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy po raz kolejny w tej kadencji z przyczyn politycznych chcą zdyskredytować moją pracę oraz wszystkich tych jednostek, które pracują na wykonanie budżetu miasta. Bo przypomnę, że to nie tylko prezydent wykonuje budżet, ale także instytucje miejskie, takie jak: szpital, szkoły, czy przedszkola. Doskonale wiem, ile pracy wielu osób wymaga, aby uzyskać tak dobre wskaźniki – mówił prezydent Wróblewski.

Prezydent wskazał również, że elbląscy radni naruszyli ustawę o samorządzie.

– W tym roku Komisja Rewizyjna nie wypełniła ustawowego obowiązku i nie wydała opinii na temat wykonania budżetu oraz nie skierowała wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowi to naruszenie zapisów ustawy o samorządzie gminnym, która w art. 18 a, pkt. 3 mówi wyraźnie, że „Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium . Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową”.  Po raz kolejny więc interes partyjny, a nie prawo i merytoryczne przesłanki biorą  górę. Ja rozumiem, że rozpoczęła się kampania wyborcza, ale nie może ona odbywać się kosztem miasta i naszych mieszkańców. Po raz kolejny radni PiS świadomie łamią prawo i czują się bezkarni – dodał prezydent miasta. – Jak wynika z analizy prawnej niedopuszczalne jest procedowanie przez radę gminy nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy organowi wykonawczemu w przypadku braku stanowiska komisji rewizyjnej oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej, natomiast podjęcie uchwały pomimo braku tych dokumentów stanowi istotne naruszenie prawa.

Podczas sesji radni PiS nawet nie ukrywali tego, że absolutorium prezydentowi Wróblewskiemu udzielić nie zamierzają.

– Nie zagłosuję za absolutorium ponieważ mam już dość takiego systemu zarządzania miastem jaki proponuje Prezydent Witold Wróblewski. Pierwszy i w mojej ocenie największy zarzut to kolesiostwo. Stowarzyszeniu, które powstało 3 miesiące przed konkursem ma najmniej atrakcyjną ofertę, zostaje przyznana kwota 200 tys. zł. W tym stowarzyszeniu we władzach zasiadają Pana współpracownicy z niejednej kampanii wyborczej. Dzięki szybkiej reakcji Komisji Rewizyjnej blisko 65 % środków wróciło do budżetu miasta. Przypomnę, że sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dziś próbuję pan odkupić nie przynoszącą zysków infrastrukturę prawie od tych samych ludzi. Nie wiadomo co? Nie wiadomo na jakich warunkach? Pańscy koalicjanci z PO i SLD jednoznacznie potwierdzili, że praca zespołu, który niby negocjował warunki była tylko i wyłącznie fasadowa i nie przyczyniła się do prowadzonych negocjacji Przedsiębiorstwem Turystycznym Góra Chrobrego. Żaden z członków zespołu nie wiedział co i za ile mamy kupić? Tak nie prowadzi się negocjacji. Dalej, niestety brakuje transparentności. To przypomina czeski film – nikt nic nie wie – mówił radny Rafał Traks (PiS). – Nie mogę również zgodzić się z tym jak Pan wykorzystuje własny wizerunek do promowania Naszego miasta. W Elblągu powstała nowa marka „Prezydent Elbląga Witold Wróblewski”. Nie zgadzam się na wykorzystywanie Pana nazwiska przy promocji i sponsorowaniu imprez miejskich. Pan Panie Prezydencie nie jest sponsorem, sponsorem jest miasto Elbląg i my wszyscy elblążanie. Przykładem jest umieszczenia Pana nazwiska na koszulkach dla uczestników biegu Piekarczyka – imprezy miejskiej z 10 letnią tradycją.

Radny dodał, że nie może również zaakceptować sposobu nadzorowania realizowanych inwestycji.

– Przypomnę w jaki sposób był realizowany tor „KALBAR”, roczne opóźnienie, podrożenie inwestycji o ponad milion złotych i na domiar złego brak konsekwencji w egzekwowaniu kar umownych. Przypomnę, że Pan Panie Prezydencie godził się na przesuwanie okresu realizacji tej inwestycji – mówił radny Traks. – Nie mogę zgodzić się również w jaki sposób jest realizowany wiadukt na Zatorze. Był to pomysł, który zapowiadał w kampanii w 2014 roku Prezydent Wilk. Wszyscy jak tu siedzimy zgodzimy się, że jest to inwestycja niezbędna ale rozmach z jakim Pan realizuje to przedsięwzięcie przeraża. Wartość całej inwestycji z drogami dojazdowymi, z tunelem dla pieszych wydaje mi się że już przekroczyła 50 mln zł, a końca niestety nie widać. Pozostawię pytanie bez odpowiedzi ile będą musiały wydać spółki miejskie takie jak EPEC i EPEWIK żeby wokół inwestycji funkcjonowała infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza? Co z problemami elblążan mieszkającymi w pobliżu tej inwestycji? Dziś wiemy, że ich domy nie wytrzymują natężeń powodowanych przez ciężki sprzęt i ściany pękają.

Radni nie przyjęli zarówno uchwały w sprawie udzielenia, jak i nie udzielenia prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register