Prezydent prezentuje wyniki finansowe i ostrzega radnych przed sesją

Jutro, podczas sesji Rady Miasta Elbląga, radni miejscy zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu za wykonanie budżetu miasta. Prezydent prezentuje wyniki finansowe i ostrzega radnych, że nieudzielenie absolutorium będzie naruszeniem prawa.

– Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne doświadczenia mam nadzieję, że radni jutro nie będą zasłaniali się dyscypliną klubową i będą głosowali zgodnie ze swoimi sumieniami, zgodnie z prawem i obiektywnymi przesłankami, które jednoznacznie wskazują, że budżet został zrealizowany prawidłowo – mówi prezydent Wróblewski. – Przypomnę tylko, że zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej i orzecznictwem sądu Rada Miejska może nie udzielić absolutorium jedynie z tytułu niewykonania budżetu, bo absolutorium dotyczy tylko kwestii wykonania budżetu. Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Właśnie jutro, podczas sesji, radni będą podejmowali decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenia absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu.

– Z pełną odpowiedzialnością i nie ukrywam satysfakcją mogę stwierdzić, że był to bardzo dobry budżet. Po raz pierwszy od wielu lat był to budżet, który nie  zakładał żadnych zobowiązań finansowych – brania kredytów, czy emisji obligacji. Mało tego był to pierwszy od kilkunastu lat budżet, podczas realizacji którego znacząco zmniejszone zostało zadłużenie miasta i odzyskana została stabilność finansowa – mówi prezydent Wróblewski.

Prezydent przypomniał, że budżet na rok 2016 został przyjęty przez radnych bez głosów sprzeciwu. 15 radnych głosowało za jego przyjęciem, 9 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

– Co cieszy – to fakt, że wykonanie tego budżetu jest dużo lepsze niż zakładaliśmy w planie. W ciągu roku dochody i przychody wzrosły o prawie 100 mln złotych z planowanych 513 070 778 do 607 160 989. Wydatki natomiast wzrosły o ponad 64 mln z 513 070 778 do 577 893 265 – informuje prezydent miasta. – Tak dobre wskaźniki to efekt konsekwentnie prowadzonej od początku kadencji polityki, której głównymi celami są oszczędności w wydatkach bieżących oraz pozyskiwanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych. Jak widać ta polityka opłacała się. W 2016 roku z funduszy unijnych i środków z budżetu państwa pozyskaliśmy ok. 32 mln złotych.

Po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich 10 lat w finansach samorządu miejskiego za rok 2016 odnotujemy znaczącą nadwyżkę budżetową, która wynosi – ponad 39,6 mln zł. Ostatnia nadwyżka budżetowa  była w 2007 roku i wynosiła 20 mln zł. Wypracowaliśmy również  rekordowo wysoką nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad  53,6 mln złotych, która pozwala nam na spokojną realizację zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie rozwój Elbląga.

– Po raz pierwszy od wielu lat w roku 2016 obniżony został dług miasta. Został on obniżony do kwoty  323 691 058, co stanowiło 54,16%. W trakcie 2016 roku spłaciliśmy również dodatkowe 7 mln zł, obniżając tym samym dług z 2017 roku – informuje prezydent. Dodatkowo podjęte zostały kolejne działania racjonalizujące wydatki w Urzędzie i jednostkach podległych. Efektem wprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji zatrudnienia w Urzędzie Miejskim jest 1 mln złotych oszczędności w 2016 roku. Zlikwidowana została także coroczna strata na działalności MOSiR i bieżącej zakładu budżetowego – o ok. 1,6mln zł. Spłacone zostały również zobowiązania wymagalne zakładu – to ok. 2 mln zł.

W trakcie 2016r. połączone zostały  szpitale miejskie w wyniku czego SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II odzyskał płynność i wiarygodność finansową wskutek spłaconej przez Miasto pożyczki w wys. 12,5 mln zł.

– W ciągu 2016 r. wprowadziłem tzw. program emerytalny, którego konsekwencją było przejście na emeryturę 60 nauczycieli i 50 pracowników administracyjno – biurowych, co przyczyniło się do utrzymania miejsc pracy nauczycieli i pracowników administracyjno – biurowych – dodaje Witold Wróblewski. –  Reasumując i obiektywnie patrząc  na wskaźniki z wykonania budżetu z podniesioną głową mogę stwierdzić, że budżet  został zrealizowany bardzo dobrze. Parametry finansowe wykonania uchwały budżetowej są jednoznaczne, co świadczy o tym, że wykonaliśmy właściwie zadania wobec mieszkańców miasta. Są one jeszcze lepsze niż w 2015 roku. Potwierdzają to również uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie ma zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium.

Przypomnijmy, że w 2016 roku radni nie udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu. Przed sesją, o głosowanie za nie udzieleniem absolutorium, oficjalnie apelował poseł PiS – Jerzy Wilk.

Aby prezydent miasta absolutorium otrzymał, musiałoby na „tak” zagłosować 13 radnych. Absolutorium poparło jednak jedynie 12 radnych. 9 głosowało przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Prezydentowi Wróblewskiemu zabrakło więc jednego radnego do pozytywnego rozstrzygnięcia.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register