Prezydent przedstawia radnym specjalne stanowisko. Czy wyrażą zgodę na dużą inwestycję?

Na najbliższą sesję Rady  trafi projekt uchwały wyrażającej pozytywne stanowisko dotyczące przejęcia przez Miasto infrastruktury Góry Chrobrego. Czy jednak radni zdecydują się na przyjęcie tego dokumentu i wyrażą zgodę na tak dużą inwestycję?

Od kilku dni pracuje specjalny zespół, powołany przez prezydenta Elbląga, złożony z radnych miejskich i urzędników (do zespołu nie weszli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości). Zespół prowadzi rozmowy z Przedsiębiorstwem „Góra Chrobrego” na temat możliwości przejęcia infrastruktury stoku.

Prywatny przedsiębiorca chce do końca kwietnia br. znać stanowisko samorządu miejskiego w tej sprawie. Jeśli Miasto nie zdecyduje się na zakup infrastruktury, PT „Góra Chrobrego” deklaruje, że wszystkie urządzenia zdemontuje. Oznaczać to będzie praktycznie koniec uprawiania narciarstwa na naszym stoku. Do tego władze miasta nie chcą dopuścić.

Prezydent Witold Wróblewski informuje, że ma już bezstronną i rzetelną wycenę majątku spółki. Nie chce jednak na razie mówić oficjalnie o finansach. Wiadomo, że prywatna spółka „wycenia” infrastrukturę na prawie 2,5 mln zł netto. Pewne jest, że takich pieniędzy Miasto nie wygospodaruje. Jednak jak wskazywał radny Ryszard Klim, członek specjalnego zespołu, jest też możliwość zakupu tej infrastruktury na raty.

O tym więcej pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/miasto-pod-sciana-decyzja-w-sprawie-gory-chrobrego-musi-zapasc-do-konca-kwietnia/

Tymczasem na kwietniową sesję Rady Miasta Elbląga radni otrzymają projekt uchwały, który „wskazuje na potrzebę nabycia nakładów inwestycyjnych  związanych z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich posadowionych na dzierżawionych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg”.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały: W maju 2016 roku dzierżawca terenu wystąpił z wnioskiem o przejęcie w całości przez Gminę Miasto Elbląg nakładów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich, a w ostatnim czasie podjął decyzję o likwidacji Przedsiębiorstwa i zamknięciu działalności w roku 2018. W dniu 29 marca 2018 roku złożył wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 30 marca 2018r. umowy dzierżawy nr 9/2016 zawartej w dniu 1 lutego 2016r. oraz o umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy, podatku od nieruchomości, dzierżawy pasa drogowego oraz wywozu odpadów komunalnych. Mając na uwadze dotychczasową funkcję rekreacyjną Góry Chrobrego, w tym uprawianie narciarstwa zjazdowego, zasadnym jest przejęcie przez Gminę Miasto Elbląg nakładów istniejącej infrastruktury niezbędnej do utrzymania obecnie funkcjonującej działalności związanej ze sportami zimowymi, a także dalsze planowanie rozwoju tego terenu i oferowanych na nim usług. Wartość nakładów zostanie określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Stacja narciarska znana jest nie tylko miłośnikom sportów zimowych z Elbląga, cieszy się także dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Z informacji przekazanej przez Spółkę wynika, że corocznie z usług Góry Chrobrego korzystało ok. 15 tys. osób.

Wiadomo jednak, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcą w tej, kończącej się kadencji, podejmować takiej decyzji. Nie jest więc pewne, czy nie zdecydują o zdjęciu z porządku obrad tego projektu uchwały.

„Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie mówiło o transparentności działań. Dziś prezydent powołuje zespół, w którym są jego przedstawiciele i koalicjanci. Nie będziemy brali udziału w tym spektaklu, gdzie prezydent na siłę chce rękoma radnych przejąć majątek od PT Góra Chrobrego. Brak jest jakiejkolwiek analizy. Nie ma żadnej informacji. Góra Chrobrego winna funkcjonować, ale miasto nie jest od tego by spłacać błędnie podjęte decyzje” – komentuje radny PiS Rafał Traks.

 

1 komentarz

  • Albert Pierrepoint Reply

    15 kwietnia 2018 at 18:17

    Michał Missan koordynator Działu Ratownictwa Medycznego z Elbląga przekazał informację o likwidacji od 1 maja br. karetki typu S (z lekarzem) w Pasłęku. Od tego czasu dyżur pełniła będzie karetka P z dwójką ratowników medycznych. Karetka typu S dojeżdżała będzie w razie potrzeby z Elbląga lub Morąga. Likwidacja karetki S to efekt braku lekarzy chcących pracować w pogotowiu ratunkowym.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register