Prezydent Wróblewski: przewodniczący Marek Pruszak łamie Statut Miasta

Na ukończeniu są już prace związane z budową wiaduktu na Zatorze. Na najbliższą sesję, w dniu 13 września już po raz kolejny  przedłożyłem projekt uchwały w sprawie nadania nazwy temu wiaduktowi „Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, tak aby w listopadzie, kiedy elblążanie będą świętować tę ważną dla naszego narodu datę, ta nazwa już funkcjonowała – pisze prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Niestety złożony przeze mnie projekt nie został ujęty przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Pruszaka do porządku obrad najbliższej sesji, łamiąc tym samym Statut Miasta Elbląg. Zgodnie z posiadaną przeze mnie opinią prawną na mocy §24 ust 8 Regulaminu Rady Miejskiej, który stanowi załącznik do Statutu, Przewodniczący zobowiązany jest wprowadzić dany projekt do porządku obrad na najbliższej sesji, jeśli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Z przepisu tego wynika, iż jeżeli warunek ten został spełniony to projekt uchwały złożony przeze mnie winien zostać poddany pod głosowanie organu stanowiącego. Tak się jednak nie stało. Widocznie Pan Marek Pruszak uważa, że jego prawo nie obowiązuje i jest ponad nie.

Zresztą nie pierwszy raz je łamie, jako Przewodniczący Rady Miejskiej. Przypomnę choćby głosowania nad uchwałami, które uchylone zostały przez organy nadzorcze z uwagi na naruszenie prawa, w tym ostatnia uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, czy uchwały absolutoryjne, które już po raz drugi są jawnym łamaniem prawa i manifestacją polityczną.

Jeśli chodzi o ostatnie głosowania nad uchwałami absolutoryjnymi, które miały miejsce podczas czerwcowej sesji, to tak, jak Państwo pamiętają procedowane one były niezgodnie z prawem z uwagi na brak koniecznej opinii komisji rewizyjnej.

W lipcu br. zwróciłem się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego o upomnienie organu stanowiącego Gminy Miasta Elbląg celem wyeliminowania ponownych naruszeń w przyszłości. Pan Premier nadał tej sprawie bieg. Aktualnie trwa postępowanie, które prowadzi Regionalna Izba Obrachunkowa. Pan Przewodniczący został wezwany do wyjaśnień w sprawie przyczyn braku opinii Komisji Regionalnej o wykonaniu budżetu za rok 2017 i wniosku Komisji w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium oraz przesłania wyciągu z protokołu sesji i informacji na temat uchwały w sprawie absolutorium. Dziwię się więc, że po raz kolejny Pan Przewodniczący świadomie łamie prawo.

Nasuwa się pytanie, czy radni PiS specjalnie czekają z nazwą, aby po ewentualnej wygranej nadać wiaduktowi własną?

Witold Wróblewski
prezydent Elbląga

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register