Problemy służb ratowniczych. Szlabany i remont dróg utrudniają akcje ratunkowe

W elbląskich mediach coraz częściej pojawiają się informacje o utrudnieniach dotyczących akcji ratowniczych. Szczególnie Michał Missan – szef elbląskiego Pogotowia Ratunkowego wskazuje, że zarówno szlabany, jak i brak informacji o remontach dróg poważnie utrudniają akcje ratownicze.

Ratownicy nie wiedzą o remontach ulic?

Najpierw pojawiła się informacja, że elbląskie Pogotowie Ratunkowe nie jest informowane o planowanych remontach dróg. To poważnie utrudnia szybki dojazd karetek do potrzebujących pomocy. Czy więc faktycznie urzędnicy nie informują ratowników o utrudnieniach w ruchu w Elblągu?

– Służby – policja i straż pożarna informowane są standardowo o zgromadzeniach i imprezach masowych. O tego typu wydarzeniach informacje otrzymuje również ratownictwo medyczne, ponieważ w sprawie organizacji imprez lub zgromadzeń wystawia swoją opinię – mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego prezydenta Elbląga. –  W przypadku modernizacji czy remontów dróg i przygotowanych na ten czas objazdów – projekt organizacji ruchu na czas remontu każdorazowo opiniuje policja.

W związku z sygnałami, że informacje o objazdach mogły nie dotrzeć do służb ratownictwa medycznego, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM zwrócił się o aktualizację adresów mailowych – bezpośrednio do punktów kierowania poszczególnymi służbami. Baza adresów mailowych Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM została już zaktualizowana tak, aby informacje przekazywane były na bieżąco i trafiały do właściwych osób.

Szlabany utrudniają szybki dojazd

Ratownicy medyczni wskazują, że nie tylko remonty dróg utrudniają im akcje ratunkowe. Przeszkodę stanowią również liczne szlabany, które zagradzają wjazd na elbląskie osiedla. Pogotowie nadal nie ma dostępu do jednego, standardowego pilota, który otwierałby wszystkie szlabany. Szef elbląskiego Pogotowia Ratunkowego, Michał Missan wskazuje, że z tym problemem powinien uporać się Urząd Miejski w Elblągu.

– Prosiłem, aby Miasto skoordynowało wszystkie mechanizmy. Niestety na dzień dzisiejszy takich działań nie ma. Ten temat trwa od 2-3 lat. Składałem w tej  sprawie interpelacje i wnioski – mówi na łamach jednego z elbląskich portali Missan.

Odpowiedź zawsze była taka sama. – Zapewniano mnie, że oczywiście Miasto będzie coś robić po czym nic się nie działo – podkreślił Michał Missan.

Jak się okazuje, elbląski Ratusz wykonał wiele działań, aby spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty podeszły poważnie do tego problemu.

– Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM po informacjach przekazywanych przez służby miejskie o problemach z dojazdem do posesji w związku z funkcjonującymi szlabanami, przeprowadził w minionych latach wśród administratorów i zarządców rozpoznanie dotyczące ilości i lokalizacji tychże szlabanów. Następnie powstał wykaz szlabanów, który przekazany został służbom działającym na terenie miasta – mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego prezydenta miasta. – Ponadto w piśmie kierowanym do administratorów i zarządców przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM zwrócono uwagę, że przy montażu nowych szlabanów należy zapewnić możliwość dojazdu służbom do budynków.

Dodatkowo ZBK wprowadził w umowach z dzierżawcami terenów następujący zapis:  „w przypadku montażu szlabanu lub zamykanych bram wjazdowych ograniczających dostęp do terenu, dzierżawca zobowiązany będzie do uzgodnienia tego faktu z zarządcą sąsiedniej wspólnoty, jak również ze służbami ratowniczymi i technicznymi w zakresie sposobu dostępu do budynków przez teren stanowiący teren umowy poprzez wprowadzenie i udostępnienie kodów do zamontowanego szlabanu” oraz „informacje o dokonaniu tego uzgodnienia dzierżawca przekaże do Urzędu Miejskiego do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM”.

Zbyt wysokie koszty?

– Na spotkaniu z przedstawicielami spółdzielni i zarządców organizowanym przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, które miało miejsce kilka lat temu wskazano na potrzebę stworzenia jednolitego systemu otwierania szlabanów służbom działającym na terenie miasta. Część zarządców i wspólnot informowała wówczas, że z uwagi na dodatkowe koszty związane z dostosowaniem szlabanów do jednolitego systemu nie są skłonne dokonywać tych zmian – dodaje Łukasz Mierzejewski.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register