Projekt „Zrozum jak mówię” w Elblągu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, w ramach programu POWER, realizowany jest projekt „Zrozum jak mówię”.

W dniach 28.08 – 03.09.2021 r. grupa pięciu nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Elblągu uczestniczyła w szkoleniu z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w edukacji specjalnej, które odbyło się w Portugalii. Uczestnicy kursu otrzymali praktyczne umiejętności wykorzystania technologii wspomagającej uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie przeprowadzone było w formie warsztatowej z elementami wykładu.

Projekt zakłada przede wszystkim udoskonalenie pracy nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, a tym samym podniesienie atrakcyjności, aktywności i kreatywności  szkoły. Uczestnicy pozyskali wiedzę niezbędną do aktywnej i wydajnej pracy.

Do głównych obszarów, którymi zajmowali się należy zaliczyć: wpływ użycia technologii wspomagającej na edukację osób z SPE, technologia wspomagająca dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami fizycznymi, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z wadami wzroku, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami słuchu, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy i języka, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami poznawczymi, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami w nauce, systemy edukacyjne,  podniesienie prestiżu szkoły, współpraca zespołowa oraz nadanie szkole europejskiego charakteru.

Wyjazdy na szkolenia za granicą są fantastyczną okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli. Uczestnicy mobilności zgromadzili szeroką wiedzę metodyczną, a także językową. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na jego uczestników i stała się cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabył nowych umiejętności i podniósł swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki oraz wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w edukacji specjalnej.

Materiał nadesłany.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register