Raport o stanie miasta już gotowy

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Witold Wróblewski przekazał, z dniem 31.05.21, Radzie Miejskiej. „Raport o stanie Miasta za rok 2020”.

Raport dostępny jest również dla mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/63452. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 – Mam przyjemność już po raz trzeci przedłożyć Państwu Raport o stanie Miasta Elbląg. Opracowanie to w sposób rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszego miasta i pracę samorządu w minionym 2020 roku. Znajdują się w nim informacje o naszej działalności, w oparciu o realizację polityk, programów, strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego. Jestem przekonany, że dostarczy on Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat naszego miasta i jego potencjału rozwojowego. Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Upłynął pod znakiem pandemii COVID-19 i walki z chorobą wywołaną przez wirusa. Sytuacja w kraju zmieniała się dynamicznie, a wprowadzane przez Rząd obostrzenia wymuszały na samorządach, firmach i instytucjach podejmowanie szybkich decyzji, wdrażanie nowych procedur, reżimów sanitarnych, organizowanie wsparcia w różnych obszarach i dziedzinach życia – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Raport ma ponad 620 stron i podzielony jest na 16 rozdziałów. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Oprócz opisu, charakterystyki miasta i struktury samorządowej przedstawione w nim zostały między innymi szczegółowe informacje dot. majątku i finansów miasta, działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz inwestycyjne, realizowane w minionym roku. Znaleźć w nim można także szczegółowe dane na temat bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości, czy realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Nad dokumentem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2021 r. Mogą w niej zabrać głos elblążanie, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Szczegółowe informacje na temat zasad debaty nad Raportem przedstawi w najbliższych dniach mieszkańcom Przewodniczący Rady Miejskiej.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register