Ratusz deklaruje gotowość miasta do zimy

Kalendarzowa zima już za kilka dni, ale w Elblągu już od początku listopada trwa tzw. Akcja Zima, która oznacza gotowość poszczególnych służb do odśnieżania miasta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej akcji oraz wykaz niezbędnych kontaktów.

Podczas narady kierownictwa w Urzędzie Miejskim na początku tego tygodnia służby i instytucje miejskie otrzymały informację o konieczności dokonania przeglądu swoich budynków i terenów przyległych pod kątem zimowego utrzymania oraz zabezpieczenia sprzętu niezbędnego do odśnieżania. Osobnym problemem jest usuwanie mokrego, ciężkiego śniegu z wielkopowierzchniowych dachów obiektów sportowych. W tym celu elbląski MOSiR zawarł umowę z firmą zewnętrzną, która może prowadzić prace na wysokościach i usuwać śnieg. Przy okazji przypominamy innym zarządcom obiektów o konieczności usuwania mokrego śniegu z rozległych powierzchni dachowych.

Obszary na terenie miasta objęte utrzymaniem zimowym i podmioty odpowiedzialne

W sezonie zimowym 2017/2018 w Elblągu stałym i doraźnym utrzymaniem objęte są:
1. drogi publiczne i wewnętrzne, przystanki komunikacji miejskiej wraz ze Strefą Płatnego Parkowanie – Departament Zarząd Dróg UM
2. budynki komunalne wraz z terenami przyległymi – Zarząd Budynków Komunalnych
3. parki miejskie, cmentarze i ich otoczenie – Zarząd Zieleni Miejskiej
4. placówki oświatowe i edukacyjne podległe Gminie Miasto Elbląg, tj. szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze – Departament Edukacji i Sportu UM
5. kryta pływalnia ul. Robotnicza, CRW Dolinka ul. Moniuszki, kryte lodowisko ul. Karowa, przystań kajakowa ul. Radomska, obiekt noclegowy ul. Brzeska, hala CSB Al. Grunwaldzka, Atletikon oraz Stadion Miejski ul. Agrykola, stadion -ul. Krakusa i ul. Skrzydlata – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
6. torowisko tramwajowe – Tramwaje Elbląskie spółka z o.o.

Służby odpowiedzialne za utrzymanie poszczególnych obszarów

Zimowe utrzymanie powyższych obiektów i terenów wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną należy odpowiednio:

dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni i chodników), przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania DZD oraz budynków komunalnych wraz z terenami przyległymi do nich ZBK, na podstawie zawartych umów – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (EPGK) 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1.

dla pozostałych wymienionych terenów miejskich, tj. parków oraz cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów, tj. Zarząd Zieleni Miejskiej, Departament Edukacji i Sportu UM EiS, MOSiR i TE które realizują zadania we własnym zakresie.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zima

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do:

Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stacj. 232-42-57 w. 39,47
od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu – Departament Zarząd Dróg w Elblągu (tel. 239-32-95 lub 239-32-43), całodobowo Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 239-30-40,41)

Zarząd Zieleni Miejskiej -parki, cmentarze i ich otoczenie – dyspozytor tel. 234-18-36
Departament Edukacji i Sportu UM – szkoły, przedszkola żłobki – A. Budzelewski tel. 605-523-695, J. Leśniewska tel. 698-533-502

MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – T. Agejczyk tel. 534-039-513

Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08

Zakres akcji oraz terminy realizowanych prac

Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na II kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard, tj. I kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska, oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego.

W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwania skutków w godzinach rannych, tj. od godz. 5 do 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych.
Termin całościowy realizacji akcji zima przypada na okres od 01.11.2017r. – 30.04.2018 r. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ten okres.

Zaangażowany sprzęt

Wykonawcy dysponują odpowiednią ilością sprzętu i tak: w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparko-ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.

W przypadku parków i cmentarzy jest to 7 ciągników, 2 koparko-ładowarki oraz 7 samochodów dostawczych.

W przypadku pozostałych terenów ciągi piesze odśnieżane są głównie ręcznie z częściowy wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.
W przypadku gdy poszczególne jednostki miejskie dysponują dodatkowym wolnym sprzętem mechanicznym, jest on w pełni wykorzystywany w innych potrzebujących komórkach.

Pozostałe obszary miasta będące w utrzymaniu innych zarządców

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach wojskowych, kolejowych itp.), firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność (z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania). Właściciele nieruchomości muszą także dbać o stan techniczny m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych.

Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu.

 

1 komentarz

  • Jancia Reply

    16 grudnia 2017 at 19:49

    O jak mnie to drazni,ratusz gotowy? moze i tak ale sluzby nie.Posypalo przymrozilo a sluzby o godzinie 7 rano jada przez Zawade posypujac ulice.Ja pierdziele!!!!

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register