Rekrutacja do szkół. Jakie są najpopularniejsze placówki oświatowe w Elblągu?

W tym roku po raz pierwszy do szkół średnich startowali absolwenci szkół podstawowych i jednocześnie absolwenci gimnazjów. Wszystkim uczniom samorząd elbląski zapewnił ofertę edukacyjną.

Elbląskie szkoły – 4 licea oraz 8 szkół zawodowych, w tym technika i szkoły branżowe – prowadziły rekrutację dwutorową. To oznacza, że każda ze szkół przygotowała zarówno ofertę dla szkół podstawowych, jak i ofertę dla gimnazjów.

W rekrutacji uczestniczyło łącznie 3.046 uczniów – dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich (około 2.000 uczniów z Elbląga i około 1.000 z poza terenu miasta).

Łącznie utworzono 97 oddziałów:
•    48 po szkołach podstawowych (18 w liceach, 20 w technikach, 10 w szkołach branżowych)
•    49 po gimnazjach (19 w liceach, 21 w technikach, 9 w szkołach branżowych)

Wszyscy uczniowie znajdą miejsce w naszych szkołach.

Największym powodzeniem cieszyło się w tym roku II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Mechanicznych

Najpopularniejsze szkoły wg ilości przyjętych uczniów:
Zespół Szkół Mechanicznych – 374
II Liceum Ogólnokształcące – 372
I Liceum Ogólnokształcące – 334 
Zespół Szkół Gospodarczych – 280
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 274
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 233
III Liceum Ogólnokształcące – 228

Po pierwszym etapie rekrutacji w wybranych szkołach jest jeszcze około 400 wolnych miejsc.

200 uczniów (110 ze szkół podstawowych i 97 z gimnazjów ) nie dostało się do żadnej szkoły. Główny powód – brak spełnienia przez ucznia kryteriów punktowych przyjętych w danej szkole. Uczniowie mogli też starać się o przyjęcie do kilku szkół, bądź do tej samej szkoły – do kilku typów klas.

Rekrutacja uzupełniająca
Przed uczniami rekrutacja uzupełniająca. Wolne miejsca w szkołach będą do podglądu na platformie EPED. Informacji o wolnych miejscach udzielają uczniom i rodzicom również dyrektorzy szkół i Departament Edukacji UM. Natomiast wszelkie formalności dotyczące rekrutacji uzupełniającej załatwiać należy indywidualnie w szkołach.

Ważne terminy 

Do 10 lipca 2019 (środa) – potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:
•    przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
•    w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11 lipca 2019 (czwartek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Do 12 lipca 2019 (piątek) – do godz. 12.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Druga tura rekrutacji uzupełniającej odbędzie się pod koniec sierpnia br.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register