Remonty w Elblągu. Zobacz jakie inwestycje wykonano

O zakończonych i właśnie dobiegających końca w tym sezonie remontach dróg, chodników oraz poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych przejściach dla pieszych mówili podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga i wiceprezydent Janusz Nowak.

Remontowy pakiet. Drogi-chodniki-przejścia – zobacz zdjęcia

– Inwestycje, szczególnie te drogowe, prowadzone są najintensywniej w okresie letnim. W tym roku zrealizowaliśmy kilka ważnych drogowych prac i dziś chcemy je nieco szerzej przedstawić – mówił prezydent Wróblewski przechodząc do omawiania wybranych inwestycji drogowych

Inwestycje zrealizowane

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Żuławskiej w Elblągu
Zakres – Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska i Żuławska, przebudowa odcinka ul. Warszawskiej o długości 142 mb oraz przebudowa odcinka ul. Żuławskiej o długości 61 mb. W ramach prac wykonano przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej jak również roboty elektroenergetyczne, w tym: ułożenie linii kablowej, ustawienie 9 słupów oświetlenia ulicznego.
Koszt – środki Inwestora zewnętrznego – Castim Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa oraz środki własne Miasta w kwocie 1,23 zł    

2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Żuławska w Elblągu
Środki Inwestora zewnętrznego – Castim Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
Wykonano: jezdnię na długości 285,80 mb wraz z chodnikiem, ścieżkę rowerową, zjazdy, roboty elektroenergetyczne, w tym: ułożenie linii kablowej, ustawienie 11 słupów oświetlenia ulicznego.

3. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 500 na odcinku od skrzyżowania z ul. Hetmańską do skrzyżowania z ul. Polną
Zakres – odnowa nawierzchni jezdni na odcinku o długości ok. 517,09 mb odcinek – Aleja Tysiąclecia, Plac Grunwaldzki, Aleja Grunwaldzka
Środki własne Miasta – koszt 1 422 952,16 zł.
Wykonawca – EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie, Kobierzyce    

4. Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedla Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Józefa Wybickiego w kierunku ul. Władysława Andersa
Zakres: Przebudowa jezdni i chodników na odcinku drogi powiatowej ul. Szarych Szeregów o długości ok. 540 mb, dodatkowo przebudowa zjazdów, regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, odtworzenie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak oznakowane przejście dla pieszych oraz montaż progu zwalniającego.
Środki własne Miasta – Budżet Obywatelski 2019 r.; dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Koszt inwestycji – 1 120 032,51 zł    
Wykonawca- EUROVIA Polska S.A.

5. Budowa ul. Sulimy w Elblągu – I etap
Zakres: Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 53,56 mb, budowa drogi tymczasowej z płyt betonowych o długości  69 mb oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 58,94 mb.    
Środki własne Miasta – 289 352,29 zł    
Wykonawca – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.    

6. Budowa zjazdów z ul. Sulimy
Środki Inwestora zewnętrznego – Grupa Żywiec S.A., Browar Elbląg,    
Zakres – Budowa dwóch zjazdów z ul. Sulimy do magazynu wyrobów gotowych Grupy Żywiec S.A. wraz z chodnikiem oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.

7. Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
Zakres – Wykonanie modernizacji ulicy Jaworowej na odcinku długości 380 metrów licząc od ul. Królewieckiej. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz pobocza z destruktu asfaltowego. Odwodnienie drogi jest powierzchniowo poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych.
Środki własne Miasta Elbląg – Koszt – 198 146,95 zł    
Wykonawca – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    

8. Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej
Wykonanie drogi o nawierzchni z płyt drogowych o długości 243,40 mb wraz z utwardzeniem pobocza.    
Środki własne Miasta – Budżet Obywatelski 2019 r. – 150 107,17 zł    
Wykonawca – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.    

9. Wykonanie chodnika łączącego osiedle “Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej”
Zakres – Wykonanie chodnika z kostki betonowej o długości 150,50 mb.
Środki własne Miasta – Budżet Obywatelski 2019 r. – 86 226,69 zł
Wykonawca – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

10. Aktywne przejścia dla pieszych Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia
Dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych – w ciągu Al. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia zostały przebudowane.
W ramach Aktywnych Przejść dla Pieszych obie lokalizacje otrzymały dodatkowe oznakowanie wyposażone w czujniki ruchu, punktowe elementy odblaskowe, tzw. kocie oczka oraz nową nawierzchnię grubowarstwową w kolorze biało-czerwonym.
Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 120 tys. zł,
Miasto otrzymało 100 tys. zł dofinansowania na wykonanie w tych miejscach aktywnych przejść dla pieszych z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.
To kolejne aktywne przejścia – w ubiegłym roku także dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z tego programu zrealizowane zostało przejście w ul. Nowowiejskiej i w ul. Bema.

Inwestycje w trakcie

11. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych
Zakres:
1) Budowa drogi gminnej długości 290 mb – jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z budową chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, budowa oświetlenia drogowego z ledowymi źródłami światła oraz budowa kanalizacji deszczowej.   2) przebudowa istniejącego odcinka drogi, w tym przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz przełożenie nawierzchni kamiennej jezdni w obszarze skrzyżowania z nowo budowaną drogą.                                     
Środki własne Miasta oraz dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych        
Wykonawca – Colas Polska Sp. z o.o. 
Planowany termin zakończenia robót 15.11.2019 r.    

12. Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Sadową i ul. Komeńskiego
Sygnalizacje wykonane zostaną na koszt Inwestora budowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Sadowej na podstawie zawartej z Miastem tzw. „umowy drogowej”.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register