Rzeźby ze skarbca fromborskiego

Skarbiec katedralny we Fromborku jest znany głównie ze złotnictwa, ale w okresie powojennym i międzywojennym stał się on dodatkowo miejscem, w którym gromadzono i przechowywano dzieła sztuki (rzeźby, elementy snycerki, itp.) zwożone z innych kościołów dawnych Prus Wschodnich. 

W 2012 roku kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika – Jagoda Semków dokonała wstępnej inwentaryzacji zachowanych w skarbcu obiektów, tworzących zespół 75 rzeźb drewnianych i 41 innych elementów (fragmentów rzeźb i snycerki, skrzyń, okuć, elementów konstrukcyjnych, itp.). Wiele ze zgromadzonych w skarbcu rzeźb i elementów snycerskich posiadało metryczki informacyjne, dzięki którym udało się zidentyfikować miejsce ich pierwotnego pochodzenia.

Rzeźby reprezentują bardzo różną jakość wykonania i tematykę. Wśród nich znajdują się figury aniołów i świętych, a także ujęcia Chrystusa (zwłaszcza w konwencji ikonografii Zmartwychwstania). Wiele z zachowanych obiektów pełniło funkcję figur ołtarzowych. Zespół zachowanych rzeźb to odrębny fromborski skarb ze względu na ich ilość, ale także wykonanie, bogatą ikonografię, pochodzenie czy warsztaty artystyczne, w których powstawały. Stanowią ogromny zasób informacji o sztuce dawnych Prus Wschodnich, guście mecenasów i zleceniodawców, którymi były zarówno ubogie gminy ewangelickie, ale także możne rody pruskie, czy duchowieństwo katolickie. 

Obecnie rzeźby są przechowywane w magazynie muzealnym, a te które zostały poddane konserwacji już niebawem będą prezentowane na poddaszu katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku.

Interesującą część zbioru stanowi zespół aniołów chrzcielnych, które są dziedzictwem sztuki ewangelickiej z terenu Warmii i Mazur. Obiekty te znalazły się na wystawie “Zwiastowanie dla oczu – sztuka ewangelicka w ikonosferze kościołów na Warmii i Mazurach” w Muzeum Mikołaja Kopernika. Kuratorami wystawy byli: dr Jowita Jagla, Weronika Wojnowska, ks. prałat dr Jacek Maciej Wojtkowski. Obecnie anioły chrzcielne ze zbiorów Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespól Katedralny prezentowane są w Wieży Radziejowskiego we Fromborku. 

Stan zachowania zespołu rzeźb i ich fragmentów jest zróżnicowany. Ubytki w postaci odłamanych części najbardziej odstających od korpusu (przedramiona, całe dłonie, stopy, głowy, skrzydła) stanowią świadectwo ich trudnej historii.

W ramach projektu “Digitalizacja i konserwacja rzeźb ze skarbca fromborskiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury zostało zdigitalizowanych w postaci modeli 3d 17 rzeźb. Trzy rzeźby ze zbioru zostały poddane pracom konserwatorskim.

Można je oglądać na stronie www.muzeum.frombork.pl.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register