Sąd zawiesza działalność

Zarządzeniem Nr 24/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 12 marca 2020 r. ograniczono urzędowanie Sądu Okręgowego w Elblągu przez zniesienie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., co nie dotyczy spraw pilnych, których katalog zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Zarządzenie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu. Ponadto osobnym zarządzeniem, również zamieszczonym na stronie internetowej Sądu Okręgowego, ograniczony został dostęp interesantów do tego Sądu. Podobne zarządzenia wydali także prezesi sądów rejonowych okręgu elbląskiego.

Wprawdzie sądy będą kierowały informacje indywidualne do osób, których miały dotyczyć zniesione rozprawy i posiedzenia jawne, jednak z uwagi na poszerzenie okresu objętego tym zniesieniem, nie do każdego zainteresowanego informacje te dotrą we właściwym czasie. Istotne byłoby zatem nagłośnienie opisanej kwestii w środkach masowego przekazu ze wskazaniem na celowość telefonicznego ustalania w sądach, czy dany termin rozprawy bądź posiedzenia jawnego jest aktualny.

Tomasz Koronowski
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register