Spotkanie informacyjne w sprawie drogi Elbląg-Jegłownik

22 czerwca (środa) o godzinie 16 rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Jegłownika w ciągu drogi krajowej nr 22. Odbędzie się ono w sali biblioteki w Jegłowniku przy ulicy Nogatu 15.

Celem spotkania będzie poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanej inwestycji oraz zebranie opinii dotyczących proponowanych wariantach przebiegu obwodnicy.

Program spotkania obejmuje: 
• prezentację projektu,
• przedstawienie projektowanych wariantów przebiegu obwodnicy, 
• omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska,
• odpowiedzi na pytania.

Informacje o inwestycji
Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 22 na odcinku ok. 5,5 km o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Analizowane są 3 warianty przebiegu obwodnicy – wszystkie po południowej stronie miejscowości Jegłownik. Zainteresowani mieszkańcy mogą przed spotkaniem zapoznać się ze szczegółami inwestycji, korzystając z materiałów informacyjnych dostępnych poniżej do pobrania.


Harmonogram realizacji inwestycji
• opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej etap I (STEŚ-R etap I) wraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – I kwartał 2022 – I kwartał 2023,
• wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – I kwartał 2024,
• opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej etap II (STEŚ-R etap II) – II kwartał 2023 – III kwartał 2024,
• przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót w systemie Projektuj i buduj – I kwartał 2025 – II kwartał 2025,
• opracowanie projektu budowlanego – III kwartał 2025 – II kwartał 2026,
• uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – IV kwartał 2026,
• roboty budowlane – 2027 – 2029.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowaną inwestycję
Na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i po uzyskaniu przez nią ostateczności, nieruchomości zajęte pod pas drogowy staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część.

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez właściwego miejscowo wojewodę z urzędu, co oznacza, że właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby otrzymać odszkodowanie. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register