Straż Miejska zapowiada ostre kontrole. Mandat może wynieść 500 zł!

Smog w Polsce staje się coraz większym problemem. Jakość powietrza, jak również wielkość emisji zanieczyszczeń nierozerwalnie związane są z rodzajem stosowanych paliw.

W wyniku działalności człowieka i niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych w powietrzu występuje szereg zanieczyszczeń, które mogą przyczynić się do tworzenia smogu.

Niska emisja ma bardzo duży wpływ na jego powstawanie i zatruwa nas oraz środowisko. Jest to emisja zanieczyszczeń (pyłów i szkodliwych gazów) wydobywających się ze źródeł emisji na wysokości poniżej 40 m.

Głównym czynnikiem tego problemu jest indywidualne ogrzewanie budynków, nienowoczesne techniki spalania, jakość palenisk i jakość paliw, ale także motoryzacja i rozwój przemysłu.

Tworzeniu się smogu sprzyja także bezwietrzna pogoda i wysoka wilgotność.

Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę należy zaliczyć:

dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu i tlenki azotu,
tlenek węgla,
zanieczyszczenia pyłowe, których składnikami mogą być:
• arsen,
• kadm,
• nikiel,
• ołów,
• rtęć,
• benzo(a)piren, który jest szczególnie niebezpieczną substancją rakotwórczą, i wiele innych związków groźnych dla naszego zdrowia.

Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów.

Wraz z nadejściem chłodu, co roku powraca problem emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów. Powstają one m.in. w wyniku spalania odpadów w domowych paleniskach pomimo tego, że za spalanie śmieci grożą dotkliwe kary. Spalanie takich odpadów jak: folie, plastikowe butelki, puszki po napojach, odpady z płyt meblowych, stare meble czy impregnowane i malowane drewno oraz opony i odzież to według wielu osób dobry sposób na zaoszczędzenie, rzadziej na pozbycie się odpadów.

Regulacje prawne zakazujące w/w praktyk:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) – art. 191. Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tyś. zł.);
Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.533 z późn. zm.) – art. 225 §1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, straż miejska przeprowadza wzmożone kontrole palenisk na terenach nieruchomości, w mieszkaniach i w przedsiębiorstwach ogólnousługowych, na podstawie obserwacji własnej oraz informacji od mieszkańców.

Osoby „przyłapane” na spalaniu odpadów powinny liczyć się z surowymi sankcjami. Strażnicy miejscy mogą ukarać sprawcę tego wykroczenia mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Nie bądź obojętny! Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt pod nr tel. 55 239 30 34 lub tel. alarmowy 986.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elbląg

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register