Strażnicy miejscy sprawdzą czystość w mieście. Mogą posypać się kary!

Straż Miejska w Elblągu informuje, że wzorem lat ubiegłych na terenie miasta zostanie przeprowadzona akcja „Posesja”. Termin jej rozpoczęcia zaplanowany jest na poniedziałek 26 marca i potrwa do piątku 30 marca br.

Celem akcji jest dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście, jak i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości.

Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, urzędu miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych, zarządu budynków komunalnych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych zapewnią należytą efektywność prowadzonych działań.

W dniu 21 marca w siedzibie Straży Miejskiej odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami w/w instytucji biorących udział w akcji, w trakcie którego omówiono harmonogram pracy poszczególnych zespołów.

W związku z tym Straż Miejska przypomina!
Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości.

Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów.

Po dwóch tygodniach od zakończenia akcji „Posesja” straż miejska przeprowadzi rekontrolę wyznaczonych terenów i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno – administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

w terenie

w terenie

w terenie

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register