Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja

Tegoroczny egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W maju 2017 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. „nowej” i „starej”.

szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg do matury przystępuje po raz pierwszy 1101 uczniów ( w nowej formule 1091 w tym 649 uczniów liceów i 442 uczniów techników i 10 w starej formule – 1 uczeń liceum i 9 techników) po raz kolejny według nowej  formuły do matury przystępuje 245 uczniów, a według starej 114.

Egzamin odbędzie się z następujących przedmiotów obowiązkowych:

1. w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej);

2. w części ustnej bez określania poziomu absolwenci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, językaobcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej u (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Jak przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej, osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
1. język angielski – (48,9 proc. zdających);
2. geografia – (27,9 proc. zdających);
3. matematyka – (25,5 proc. zdających);
4. biologia – (18,8 proc. zdających);
5. język polski – (18,7 proc. zdających);
6. chemia – (10,5 proc. zdających)
7. wiedza o społeczeństwie – (10,2 proc. zdających);
8. historia – (7,1 proc. zdających);
9. fizyka – (6,4 proc. zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała: 424 różnego rodzaju arkusze oraz 70 różnego rodzaju płyt i 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Źródło: MEN

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register