Umowa na przebudowę ul. Wschodniej podpisana

W Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się podpisanie umów z samorządowcami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W gronie podpisujących był Prezydent Witold Wróblewski, który podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Wschodniej.

Przyznane dofinansowanie na przebudowę ul. Wschodniej wynosi 7 215 000 zł, czyli 65% kosztów planowanej inwestycji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje jedynie pierwszy etap. Obejmuje on: budowę 910 metrów jednojezdniowej drogi lokalnej, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości oraz rondo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Przed podpisaniem umowy odbyła się konferencja prasowa prezydenta Witolda Wróblewskiego oraz wiceprezydenta Janusza Nowaka, podczas której Prezydent raz jeszcze przedstawił argumenty przemawiające za realizacją inwestycji. Zadeklarował również, że przebieg drugiego etapu nie będzie ingerował w środowisko przyrodnicze Bażantarni i że zostanie szeroko konsultowany z mieszkańcami miasta.

– Projekt budowy ul. Wschodniej, a w zasadzie planowany drugi etap inwestycji budził w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Nie lekceważymy tych głosów. Wobec zastrzeżeń części mieszkańców co do zasadności budowy ul. Wschodniej bis, a właściwie jej drugiego etapu, potwierdzonych petycją, którą podpisało ok. 3,5 tys. osób, podjąłem decyzję o zaprzestaniu jakichkolwiek prac dotyczących projektowania drugiego etapu ul. Wschodniej bis do czasu wypracowania nowej trasy jej przebiegu z mieszkańcami. Aktualnie przygotowane są niezbędne dokumenty potwierdzające tę decyzję, w tym unieważnienie przetargu na Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem było także przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla II etapu – informuje prezydent Wróblewski.

Jak już informowaliśmy przebieg drugiego etapu będzie szeroko konsultowany – już rozpoczęto spotkania między innymi z inicjatorami zbierania podpisów oraz z działkowcami.

– Mogę Państwu zadeklarować, że przebieg drugiego etapu nie będzie ingerował w środowisko przyrodnicze Bażantarni. Jestem pewien, że wspólnie uda nam się wypracować kompromis w tym zakresie. Mamy pewne propozycje rozwiązań innego przebiegu II etapu. Dziś więc zajmujemy się jedynie I etapem. Jak wielokrotnie podkreślałem to bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta, która docelowo odciążyć ma ul. Bema. Przedsięwzięcie to jest również bardzo ważne do obsługi rozbudowywanego cmentarza Dębica. Niepodpisanie dziś umowy dofinansowania na ponad 7,2 mln zł byłoby niegospodarnością z naszej strony, tym bardziej, że wielokrotnie staraliśmy się o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel – mówił Witold Wróblewski.

Konieczność odblokowania ul. Bema, szczególnie w godzinach szczytu, nie jest kwestionowana przez nikogo. Do tej pory zaproponowano kilka wariantów rozwiązań tego problemu. Każdy zakładał budowę nowej drogi odciążającej ul. Bema.

Konsultacjom społecznym, na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, poddany został wariant budowy ul. Wschodniej bis od ul. Łęczyckiej do Sybiraków w dwóch etapach: pierwszy od ul. Łęczyckiej do leśniczówki, drugi do ul. Sybiraków. W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden protest ani na pierwszy, ani na drugi etap. Ówczesny prezydent miasta, Grzegorz Nowaczyk podjął decyzję o budowie ul. Wschodniej bis.

Rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę. Z uwagi na bardzo niskie dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych Prezydent zrezygnował z realizacji inwestycji.

Problem ul. Bema narastał i stał się palący w perspektywie otwarcia nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej i budową osiedli mieszkaniowych.

– Wielokrotnie zabiegaliśmy o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego dla budowy ulicy odciążającej Bema. Nasz wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał wymaganą ilość punktów i przyznano nam ok. 7mln. 215 tys. zł na jego realizację – dodaje prezydent Wróblewski.

Dlaczego wybrano ul. Wschodnią bis?

zakończenie jej realizacji odblokuje ul. Bema pozwalając na swobodny przejazd pojazdów PSP i innych służb ratowniczych,

pozwoli na przekierowanie części pojazdów z ul. Bema na Wschodnią bis odciążając nie tylko Bema, ale również pozostałe ulice w kierunku centrum miasta,

skróci czas przejazdu na osiedla Jar i Zawadę – największe osiedla mieszkaniowe,

na etapie aplikowania do Funduszu Dróg Samorządowych spełniała rygorystyczne kryteria tego Programu, nie budziła kontrowersji na etapie uzgodnień i konsultacji społecznych, co pozwalało sądzić, że powinna być realizowana.

– Wobec zastrzeżeń części mieszkańców co do zasadności budowy ul. Wschodniej bis, a właściwie jej drugiego etapu, potwierdzonych petycją skierowaną do Prezydenta, którą podpisało ok. 3,5 tys. osób, podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu jakichkolwiek prac dotyczących projektowania drugiego etapu ul. Wschodniej bis do czasu wypracowania nowej trasy jej przebiegu z mieszkańcami. Aktualnie przygotowane są niezbędne dokumenty potwierdzające tę decyzję, w tym zmiana zakresu przetargu na Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem było także przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla II etapu – informował dodatkowo wiceprezydent Janusz Nowak.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register