W Elblągu powstanie ośrodek sportów motorowych. Spółka chce pozyskać teren na Modrzewinie

Jeśli radni miejscy zdecydują się, bez przetargu, oddać w dzierżawę teren na Modrzewinie, wkrótce ma szanse powstać tam ośrodek sportów motorowych. Pomysłodawcą jest spółka Adrenalina, która właśnie na Modrzewinie organizowała już zawody motocrossowe.

Spółka Adrenalina, zarejestrowana w Milejewie, chce od Miasta wydzierżawić na 10 lat teren na osiedlu Modrzewina. Tam, według projektu firmy, miałby powstać ośrodek sportów motorowych w naszym mieście.

Przedstawiciele spółki chcą dokładny projekt swojej inwestycji przedstawić radnym podczas posiedzeń komisji i na sesji w najbliższy czwartek. Nieoficjalnie mówi się, że w przyszłym roku mogłyby odbyć się w naszym mieście zawody motocrossowe o randze mistrzostw polski.

W roku 2014 był już złożony został wniosek o wydzierżawienie tego terenu na urządzenie pola golfowego jednak wnioskodawca odstąpił od planowanego zamierzenia.

Od tego czasu kilkakrotnie podejmowane były próby oddania we władanie innym podmiotom i zagospodarowania tego terenu, jednak nie zakończyły się powodzeniem. Teren, który mógłby służyć mieszkańcom nie przynosi żadnych korzyści i niszczeje porastając samosiewkami drzew.

Jak czytamy w projekcie uchwały, ADRENALINA Spółka z o.o. non profit jest przedsiębiorcą utworzonym w celu podjęcia działalności gospodarczej oraz działalności w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Ich działalność to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej również wśród dzieci i młodzieży.

– Zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat umożliwi właściwe zagospodarowanie terenu oraz utworzenie ośrodka sportów motorowych który rozszerzy zainteresowanie tym rodzajem rozrywki młodzieży elbląskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register