Wspólny Model ciepła dla Elbląga – umowa coraz bliżej

Samorząd Elbląga i Energa Kogeneracja bliskie porozumienia. Wypracowano wspólny model zaopatrzenia miasta w ciepło i główne założenia umowy sprzedaży ciepła. Teraz ruch po stronie Energi Kogeneracja, która ma przesłać EPEC umowę do podpisu w wersji, która zawiera wszystkie wspólne ustalenia powzięte w toku negocjacji. Głównym argumentem za wypracowaniem Modelu Współpracy było utrzymanie miejsc pracy pracowników Energii, którzy w większości są mieszkańcami naszego miasta. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji fali zwolnień, spowodowanej pandemią koronawirusa na świecie.

Jak zapowiadał miejski samorząd Elbląga, do 19 marca Rada Miasta miała podjąć decyzję w sprawie wyboru modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Plany te skomplikowała epidemia koronawirusa – Rada Miasta i jej komisje nie mogą obecnie funkcjonować w normalnym trybie. Warto także przypomnieć, że Energa Kogeneracja wskazała 31 marca jako dzień, w którym najpóźniej miałaby być podpisana nowa umowa na dostawy ciepła, warunkując tym rozpoczęcie ewentualnych inwestycji w Elblągu.

– Epidemia koronawirusa skomplikowała nam plany, ale ich nie pokrzyżowała. Samorząd miejski i EPEC oraz przedstawiciele Energi Kogeneracja kontynuowali rozmowy, w efekcie czego powstał wspólny model dostaw ciepła do miejskiej sieci, łączący obie, zaprezentowane na sesji Rady Miejskiej, propozycje – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. – Po zeszłotygodniowej rundzie rozmów, czekamy już tylko na umowę od naszych partnerów z Energi. Liczymy, że w poczuciu odpowiedzialności za losy pracowników będzie ona spójna ze wspólnymi ustaleniami. Wtedy będę rekomendował Prezydentowi i Radnym, aby została podpisana.

Elbląski samorząd liczy na finalne porozumienie i szybkie uzyskanie zgód korporacyjnych w Enerdze. Władze Elbląga oceniły inwestycje zaprezentowane przez Energę w modelu zaopatrzenia miasta w ciepło jako trafne i odpowiednie dla miasta. W toku negocjacji wypracowano rozwiązanie, które można określić jako Model Współpracy. Ujmuje on inwestycje i potrzeby Energi, ale też uwzględnia obecność EPEC na rynku wytwarzania w zakresie pozwalającym na racjonalne korzystanie z potencjału EPEC w tym obszarze. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie interesów społeczności lokalnej.

W toku negocjacji samorząd Elbląga zdecydował się m.in. na kompromis w zakresie czasu trwania przyszłej umowy na dostawę ciepła. W umowie znajdzie się więc zapis realizujący postulat Energi Kogeneracja, zgodnie z którym ma ona charakter długoterminowy, z podziałem na dwa okresy, które łącznie pozwalają koncernowi na uzyskanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji, dalszy rozwój przedsiębiorstw i utrzymanie miejsc pracy dla elblążan.

W ramach umowy EPEC z kolei otrzyma instrumenty do kontroli czy inwestycje są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Jednocześnie samorząd Elbląga ma propozycję rozwiązania kwestii, które stanowiły przedmiot wcześniejszego sporu z Energą, a dotyczących głównie zapewnienia, że w czasie realizacji i finansowania inwestycji Energa będzie miała w mieście partnera, wspierającego realizację tych ważnych celów. W ten sposób spełniony zostaje postulat biznesowego uzasadnienia inwestycji Energi.

-Zaproponowaliśmy, aby oczekiwania Energi, dotyczące m.in. rozwoju rynku ciepła  przenieść na poziom porozumienia z władzami samorządowymi – mówi Janusz Nowak. – EPEC, który jest stroną umowy dostaw ciepła  nie ma bowiem prerogatyw w zakresie np. inwestowania przez inne podmioty powiązane z miastem czy sprzedaży majątku. Takie decyzje należą do właściciela EPEC, czyli samorządu, który obecnie nie ma takich planów.  Dlatego zaproponowaliśmy wyłączenie tych zapisów w umowy na dostawy ciepła i przeniesienie ich na właściwy poziom decyzyjny. Ufamy, że kwestie te nie zniweczą wysiłków obu stron, aby doprowadzić do współpracy na dobrych warunkach, zabezpieczającej obecność Energi Kogeneracji w Elblągu.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register