Wynajmujesz mieszkania? Unikaj tak formułowanych ogłoszeń o wynajmie

Na rynku prywatnego wynajmu mieszkań bez trudu znajdziemy oferty, w których właściciel wynajmowanego lokum już w treści ogłoszenia zastrzega, z kim nie będzie chciał podpisać umowy najmu. Jak się jednak okazuje, takie zapisy wykluczające w ofercie mogą być niezgodne z prawem.

Bardzo często można natknąć się na ogłoszenia o wynajmie mieszkań, gdzie właściciel już na etapie oferty informuje, że nie wynajmie mieszkania np. osobom z dziećmi, palącym, ze zwierzętami, cudzoziemcom, czy poniżej jakiegoś określonego wieku.

Uważaj, jak redagujesz ogłoszenie o wynajmie mieszkania

Tu uwaga – tak sformułowane ogłoszenia niosą ze sobą spore ryzyko ewentualnego postępowania sądowego.

Właściciele mieszkań mogą argumentować, że w ramach własności każdy z nich ma prawo do własnej oceny ryzyka – również na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Od niedawna dodatkowym argumentem ze strony wynajmujących jest zakaz eksmisji w czasie pandemii, który dodatkowo zwiększył ryzyko najmu.

Trzeba jednak pamiętać, że obecne przepisy nie dają możliwości skutecznego uniemożliwienia selekcji najemców chociażby ze względu na płeć, wiek lub pochodzenie etniczne.

Ogólny zakaz dyskryminacji mieszkaniowej można wywodzić np. z artykułu 32 Konstytucji, pamiętając, że dotyczy on wszystkich osób znajdujących się pod jurysdykcją Rzeczpospolitej Polskiej – nie tylko obywateli RP (zobacz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. o sygn. akt SK 4/98).

Pewne uregulowania związane z dyskryminacją mieszkaniową zawiera też ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700). Według wspomnianej ustawy wybór stron umowy nie powinien być oparty wyłącznie na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym lub narodowości.

Ustawa z 3 grudnia 2010 r. przewiduje także zakaz dyskryminacji w dostępie do publicznych usług mieszkaniowych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. Wątpliwości wzbudza fakt, czy najem prywatnego mieszkania spełnia definicję usługi świadczonej publicznie – tak jak uważają osoby szeroko interpretujące analizowaną ustawę.

Odszkodowanie za dyskryminację w wynajmie mieszkań

Warto dodać, że ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. daje możliwość zasądzenia odszkodowania dla osoby, która czuje się dyskryminowana w dostępie do usług mieszkaniowych. Takie roszczenie trzeba formułować na zasadach określonych przez kodeks cywilny.

Oznacza to między innymi, że ciężar dowodu spoczywa na osobie wysuwającej oskarżenia o dyskryminację (zobacz artykuł 6 kodeksu cywilnego). Odszkodowanie przyznane na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. może obejmować zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe. Potwierdzenie stanowi np. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2020 r. (sygn. akt V Ca 2686/19).

Zobacz, jak napisać skuteczne ogłoszenie o wynajmie:

Jak napisać skuteczne ogłoszenie o wynajmie?

Zamieść swoje ogłoszenie o wynajmie w portalu wynajmij24.pl

W pierwszym, ogólnopolskim portalu wynajmij24.pl masz możliwość zamieszczenia szerokiej oferty dotyczącej swoich usług dotyczących wynajmu. Tu nie ogranicza Ciebie ilość znaków czy zdjęć. Piszesz swoje rozbudowane oferty, przedstawiasz swoje warunki najmu i zalety dotyczące skorzystania z Twojej oferty.

Dodajesz tyle zdjęć, ile potrzebujesz. To Twoja oferta i tylko Ty decydujesz jak bardzo rozbudujesz swoje ogłoszenie by zachęcić klientów do skorzystania z niej.

Zobacz, jak dodać bezpłatne ogłoszenie o wynajmie w portalu wynajmij24.pl

Dodaj ogłoszenie w wynajmij24.pl

Dzięki założeniu konta w pierwszym, ogólnopolskim portalu wynajmij24.pl masz możliwość, w każdej chwili edycji swojej oferty – możesz coś zmienić w opisie, dodać nowe informacje, zdjęcia itp. Edytujesz swoją ofertę w każdej chwili. Nic Ciebie nie ogranicza w tym zakresie.

Załóż swoje konto w portalu wynajmij24.pl już teraz i zacznij wystawiać swoje oferty.

https://wynajmij24.pl/login/rejestracja

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register