Wzrasta ilość wypadków śmiertelnych. Jak temu przeciwdziałać?

Pomimo zaobserwowania spadków ilości zdarzeń w kategorii wypadków, ofiar rannych i kolizji niestety nastąpił istotny, 19 % wzrost zdarzeń, których efektem była śmierć poszkodowanych. Podobne tendencje zaobserwowano w całej Polsce.

Głównym tematem spotkania było wstępne podsumowanie roku oraz analiza tendencji w zakresie zagrożeń wypadkami drogowymi w województwie. Podsumowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu. Przedstawiony został również kolejny Program Realizacyjny Wojewódzkiej Rady BRD na lata 2019-2020, który jest ostatnim dwuletnim planem działań w kierunku realizacji Strategii wojewódzkiej BRD 2014 -2020.

W 2018 roku w województwie zginęło więcej osób na drogach

Pierwszym punktem spotkania była analiza danych statystycznych w okresie 11 m-cy 2018r. pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie przygotowana i przedstawiona przez Pana Mariusza Tańskiego – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pomimo zaobserwowania spadków ilości zdarzeń w kategorii wypadków, ofiar rannych i kolizji niestety nastąpił istotny 19% wzrost zdarzeń, których efektem była śmierć poszkodowanych. Podobne tendencje zaobserwowano w całej Polsce.

Głównym problemem regionu są wypadki związane ze zderzeniami bocznymi oraz czołowymi pojazdów, najechaniem na pieszego oraz na drzewo – ilość oraz ciężkość wypadków tego typu w regionie jest najwyższa.

Najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zaistniało na drogach krajowych i powiatowych. Najwięcej sprawców wypadków pochodzi z kierowców w grupie wiekowej 25-39 lata. Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Głównymi przyczynami wypadków z winy pieszych jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem. Naczelnik scharakteryzował działania Policji drogowej, które w zamierzeniu będą prowadzić do poprawy brd oraz zaangażowanie innych podmiotów wspierających nadzór nad ruchem drogowym. Na koniec przedstawił zamierzenia Policji na 2019 r., które koncentrować się będą na ograniczeniu zdarzeń związanych z najechaniem na drzewo, przeciwdziałaniu jeździe pod wpływem alkoholu oraz przeciwdziałaniu nadmiernej prędkości pojazdów.

Szeroka edukacja i promocja brd Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu.

Głos zabrała Izabela Nowaczyk – Kierownik Działu Szkoleń i BRD w WORD Elbląg. Przedstawiła działania edukacyjno – promocyjne, które zrealizowano w 2018 r. Najważniejsze z nich to organizacja szeregu pogadanek, turniejów, konkursów i festynów dla dzieci o tematyce brd. Realizacja Programu edukacyjnego udzielania pierwszej pomocy „Maluchy ratują życie” oraz promującego rower jako środek lokomocji „Rowerowy Maj”. Współpraca z Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Organizacja szkoleń nauczycieli i zająć na kartę rowerową.

Następnie zabrał głos Mariusz Sztern z WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie, który nawiązując do przedmówczyni przedstawił najważniejsze działania WORD Olsztyn. Wymienił m. in.: Wspieranie organizacji działań całorocznych w ramach Przedszkolnego programu „Autochodzik”. Organizacja Turniejów BRD i Finału Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Wspieranie projektów partnerów m. in. bezpieczeństwa osób starszych „Senior na Drodze”, w kierunku użytkowania odblasków „Błyskotliwa szkoła”. Prowadzenie informacyjnej strony internetowej „W-M Obserwatorium BRD”. Promowanie prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa i użytkowania innych systemów brd w pojazdach przez udostępnienie „Symulatora dachowania i zderzeń”.

Zatwierdzenie Programu Realizacyjnego WR BRD na lata 2019 – 2020

Zgodnie z zaleceniami „Narodowego Programu BRD na lata 2014 – 2020” każde województwo powinno posiadać Strategię BRD spójną z Narodowym Programem BRD oraz dwuletnie „Programy realizacyjne” będące kolejnymi krokami w kierunku urzeczywistnienia strategii.

Na podstawie propozycji przesłanych przez członków Rady sporządzono kolejny „W-M Program Realizacyjny na lata 2019 -2020”. Po krótkiej prezentacji programu Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin zarządził głosowanie nad uchwałami zatwierdzającymi ww. program oraz planowane wydatki przeznaczone na BRD WORD-ów w Olsztynie i Elblągu. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Źródło: KWP Olsztyn.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register