Zielony Budżet Elbląga 2021 – rozpoczynamy głosowanie

Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt w ramach Programu Zielony Budżet Elbląga 2021. Zdecydujmy, które zadania zgłoszone przez mieszkańców na zazielenienie naszego miasta powinny zostać zrealizowane. Głosowanie potrwa do 3 września br.informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Mieszkańcy mogą wybrać jeden z 11 projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem wymogów formalno-prawnych i własności gruntu, wymogów kosztowych oraz wymogów estetyki miasta.

Głosowanie odbywa się w formie papierowej poprzez złożenie głosu do urny w holu budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl.

Karty do głosowania można pobrać TU – POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Dostępne są one również w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1.

Wygrają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w ilości do wyczerpania środków).

ZASADY GŁOSOWANIA:
– głosujący wybiera 1 projekt spośród pozytywnie rozpatrzonych projektów zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu,
– głos oddaje się przez złożenie karty do głosowania, w zamkniętej kopercie, do urny w holu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, z dopiskiem „Zielony Budżet 2021 r.” lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl,
– głosować może każdy mieszkaniec Elbląga, w przypadku niepełnoletniego mieszkańca przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na głosowanie w punkcie 7 karty do głosowania,
– karty do głosowania składa/przesyła się do 03.09.2021 r. (obowiązuje data wpływu).

GŁOS UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNY, JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z PONIŻSZYCH OKOLICZNOŚCI:
– głosujący na karcie do głosowania nie zagłosował na żaden projekt lub zagłosował na więcej niż 1 projekt,
– dane wpisane na karcie do głosowania są niepełne, nieczytelne lub niezgodne z prawdą,
– potwierdzenie faktu głosowania nie zostało dokonane złożeniem czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska,
– jeżeli głosujący wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register