Zobacz co się zmieni na Sadowej. Plany Miasta i inwestora

Budowa drogi dojazdowej, sygnalizacji świetlnych, remont ul. Sadowej i przebudowa chodników. To zadania, które zrealizowane zostaną w związku z budową Osiedla Sadowa. Większość z nich sfinansowana zostanie przez dewelopera, na podstawie podpisanej z prezydentem Witoldem Wróblewskim umowy drogowej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i rozładowanie zwiększonego ruchu drogowego po wybudowaniu budynków mieszkalnych.

– Staramy się włączać inwestorów, którzy realizują swoje przedsięwzięcia w naszym mieście, w nasze komunalne połączenia i układy komunikacyjne. Dzisiejsza umowa jest tego przykładem. Chciałbym podziękować inwestorowi za konstruktywne podejście do tematu – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

– Mam nadzieję, że uda nam się bez przeszkód zrealizować ten projekt. Celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfort mieszkańców naszego osiedla – podkreślał Włodzimierz Powązka, deweloper budujący Osiedle Sadowa.

W ramach podpisanej umowy drogowej zrealizowane zostaną cztery zadania inwestycyjne.

Inwestor zobowiązał się do budowy dodatkowej drogi dojazdowej do Osiedla Sadowa, dzięki czemu osiedle zyska bezpośrednie połączenie z ul. Komeńskiego (na wysokości stacji kontroli pojazdów).

Ze środków dewelopera wybudowana również zostanie sygnalizacja świetlna na dwóch skrzyżowaniach: Grunwaldzka – Sadowa i Grunwaldzka – Komeńskiego która będzie skoordynowana z innymi, znajdującymi się w ciągu Al. Grunwaldzkiej.

Trzecim zadaniem, które zrealizuje inwestor na swój koszt jest remont (wzmocnienie) jezdni ulicy Sadowej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Przebudowany zostanie także chodnik ze zjazdami po stronie zachodniej ul. Sadowej (po stronie osiedla), na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej (do końca działki Osiedla Sadowa).

Samorząd natomiast zobowiązuje się do wykonania remontu (wzmocnienia) jezdni ulicy Sadowej na odcinku od Willowej do Kochanowskiego poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy chodnika ze zjazdami po obu stronach ul. Sadowej, na odcinku od ul. Willowej do ul. Kochanowskiego i od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej (po stronie szkoły)

Inwestycje zrealizowane zostaną w latach 2018-2021 i uzależnione są od oddawania do użytku kolejnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Sadowa (łącznie powstanie 5 budynków z 370 mieszkaniami).

– W pierwszym etapie, do końca listopada 2018 roku, powstanie łącznik między Osiedlem Sadowa a ul. Komeńskiego. W drugim etapie deweloper wykona sygnalizacje świetlne na obu wspomnianych skrzyżowaniach. Ich uruchomienie przewidziano na koniec sierpnia 2019 r.). Po zakończeniu robót zasadniczych związanych ze wznoszeniem budynków na Osiedlu Sadowa, wykonany zostanie remont jezdni i chodników na pierwszym odcinku ul. Sadowej, od Al. Grunwaldzkiej do Willowej (planowany termin to połowa listopada 2021 r.) – podkreślał Piotr Kaczmarczyk, menedżer sprzedaży inwestycji Osiedle Sadowa w Elblągu.

Na rok 2021 planowane jest również wykonanie przez Gminę Miasto Elbląg remontu drugiego odcinka ul. Sadowej, od Willowej do Kochanowskiego.

Koszt opracowania odrębnych, kompleksowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla wszystkich 4 zadań zawartych w Umowie Drogowej, ponosi deweloper Osiedla Sadowa.

O innych inwestycjach w mieście, które również wymagają modernizacji dróg dojazdowych pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/nieprzemyslane-inwestycje-mieszkaniowe-moga-sparalizowac-ruch-w-elblagu/

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register