Samorząd chce podnieść opłaty za śmieci. Ministerstwo zdziwione

Do elbląskich radnych już trafił projekt uchwały, który podnosi o 30 proc. wysokość opłat za wywóz śmieci od mieszkańców. Samorządowcy i parlamentarzyści zapowiadają interwencję w rządzie. Tymczasem Ministerstwo Środowiska jest zdziwione działaniami samorządów. Resort wskazuje na nieudolność władz samorządowych w prowadzeniu gospodarki odpadami, która powinna przynosić zyski, nie straty.

W projekcie uchwały, którym radni miejscy zajmą się 20 grudnia br. czytamy, że podwyżki wywozu odpadów są spowodowane przez stronę rządową.

„Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W ciągu ostatnich lat następuje znaczny wzrost kosztów obsługi systemu. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu konieczne jest pobranie wyższej opłaty od mieszkańców. Przez ostatnie 3 lata system się nie bilansował. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych rokrocznie wzrastają. Na 2019 r. zakładany jest dalszy wzrost kosztów funkcjonowania systemu (bez kosztów administracyjnych) o ponad 3.589.243,00 zł z kwoty 16.884.557,00 zł do kwoty 20.473.800,00 zł. Wraz z kosztami administracyjnymi koszty systemu w 2019 r. wynosić będą ok. 21.187.000,00 zł, natomiast dochody ok. 14.800.000,00 zł”.

Radny Michał Missan, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zapowiedział nawet interwencję u premiera Mateusza Morawieckiego.

– Czekają nas podwyżki opłat za wywóz śmieci spowodowane wzrostem opłat za paliwo i prąd oraz drastycznym wzrostem rządowej opłaty środowiskowej, którą muszą uiszczać samorządy. Opłata gwałtownie wzrasta. W latach 2014-2017 wynosiła 73,60 zł. W 2018 wzrosła do 140 zł, a w 2019 roku będzie wynosić 170 zł. – informuje radny. – Zapewniam, że będę wnioskował do Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego o rekompensaty z tytułu podwyżek opłaty środowiskowej wzorem indywidualnych rekompensat za energię elektryczną.

Zaskoczenia reakcją samorządów i próbami wprowadzenia podwyżek opłat za wywóz śmieci nie kryje Ministerstwo Środowiska.

Jak informuje PAP, W odpowiedzi na interpelację z sierpnia br. wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił uwagę, że gminy mają możliwości obniżenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu określonych odpadów.

„Współpraca z gminą może pozwolić na pozyskanie przez nich odpadów koniecznych do osiągnięcia ustawowych poziomów w zamian za dofinansowanie gminnego systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych. Z kolei w zakresie odpadów opakowaniowych organizacje odzysku opakowań, wykonując ustawowe obowiązki w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach, mają obowiązek uwzględnić w osiąganych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych” – zaznaczył Mazurek.

 

Według niego gminy, wdrażając selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz podejmując działania edukacyjne dla mieszkańców, mogą realnie wpłynąć na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową.

Mazurek pytany na początku października o możliwe podwyżki opłat za śmieci po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powiedział, że „na pewno skończy się czas tanich śmieci, które nie są segregowane, a zacznie się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość”.

Dodał przy tym, że przepisy nowelizowanej ustawy nie oznaczają wzrostu opłat dla mieszkańców.

„Wręcz przeciwnie wprowadzają mechanizmy pozwalające na obniżkę opłat ponoszonych przez obywateli, takie jak możliwość stosowania kompostowników przydomowych, ze stosownym obniżeniem opłaty czy premiowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez czterokrotnie mniejsze opłaty za segregowanie odpadów u źródła. Dlatego proponujemy, aby odpady, które będą właściwie segregowane były dla mieszkańców cztery razy tańsze” – zaznaczył.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register