Tak będzie wyglądać nowa siedziba strażaków. Ogłoszono już przetarg

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”.

Poprzednie postępowanie przetargowe (ogłoszone 30 listopada 2018) związane z realizacją budowy nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Cena każdej z tych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Etap I ogłoszonego w dniu 06.02.2019 r. postępowania przetargowego przewiduje budowę nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Elblągu przy ul. Łęczycka 19, w zakresie prac zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

a) wykonanie kompletnych prac w zakresie przyłączy, sieci i instalacji zewnętrznych sanitarnych i elektrycznych silnoprądowych, wykopy dla kabli, rury osłonowe, wykonanie przepustów dla instalacji elektrycznej teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej,

b) budowę budynku głównego stanowiącego siedzibę KMPSP w Elblągu i przyległej JRG nr 1 w Elblągu w stanie szczelnym, zamkniętym, z kompletną elewacją i dachem, kanalizacjami podposadzkowymi, przygotowaniem podłoża pod posadzki, wraz z robotami i kompletnymi instalacyjnymi.

c) kompletne palowanie pod garaż wielostanowiskowy wraz robotami ziemnymi, przygotowaniem podłoża i zabezpieczeniem,

d) kompletne palowanie pod komorę dymową wraz z robotami ziemnymi, przygotowaniem podłoża i zabezpieczeniem.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 21 lutego 2019 roku o godzinie 12:00. Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.)

Koniec I etapu inwestycji planuje się zakończyć jeszcze w 2019 roku. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują na stronie:

https://kmpsp_elblag.ssdip.bip.gov.pl/

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register