Ile się czeka na pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę domu to podstawowy dokument, bez którego nie może rozpocząć się żadna budowa. Aby otrzymać zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych należy dostarczyć prawidłowo uzupełniony wniosek oraz wiele dokumentów. Niekiedy skompletowanie niezbędnych dokumentów i spełnienie warunków prowadzących do otrzymania pozwolenia na budowę domu trwa dłużej niż budowa domu. Poniżej opisano jakie dokumenty należy uzyskać oraz ile czeka się na pozwolenie na budowę domu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę domu

Dokumenty które należy dostarczyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę domu określone są w art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane. Podstawą jest prawidłowo uzupełniony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Należy dołączyć do niego wiele dokumentów. W pierwszej kolejności cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami czy uzgodnieniami. Do projektu należy dołączyć zaświadczenie o posiadaniu przez architekta odpowiednich uprawnień. Ponadto inwestor musi przedłożyć oświadczenie o prawie dysponowania działki na cele budowlane.

Jeżeli działka na której planowana jest budowa nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku gdy część domu przeznaczona jest pod działalność gospodarczą, należy dokonać opłaty skarbowej i załączyć jej potwierdzenie. Jeżeli dany teren nie posiada zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej inwestor powinien uwzględnić w projekcie sposób zagospodarowania ścieków.

Do wyboru jest szambo, oczyszczalnia drenażowa lub przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Posiadanie szamba wiąże się z koniecznością comiesięcznego opróżniania zbiornika i związanymi z tym wysokimi kosztami eksploatacji. Z kolei oczyszczalnia drenażowa jest mało efektywnym systemem do oczyszczania ścieków. Oczyszczalni drenażowa zbudowana jest z osadnika gnilnego oraz drenaży rozsączających. W osadniku gnilnym następuje redukcja zanieczyszczeń o około 25-50%, po czym ścieki są rozprowadzane w systemie drenaży.

Najbardziej efektywnym i proekologicznym rozwiązaniem jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnie biologiczne oczyszczają ścieki do wody drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać np. do nawadniania drzew i krzewów ozdobnych. Ponadto osad nadmierny z oczyszczalni biologicznej należy wybierać jedynie 1-2 razy do roku. Dlatego eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest również rozwiązaniem tanim w eksploatacji, co pozwala na szybki zwrot inwestycji. Przykładem przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Oczyszczalni NV dostępna jest na rynku polskim od 15 lat co pozwoliło jej zdobyć opinię lidera w branży. Wysoka jakość oczyszczalni NV potwierdzona jest 20-letnią gwarancją.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Od chwili złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów starostwo ma ustawowe 65 dni aby rozpatrzeć dokument i udzielić pisemnej odpowiedzi. Termin 65 dni może zostać gdy wniosek jest niekompletny. W takiej sytuacji jednostka administracyjna jest zobowiązana wezwać inwestora o uzupełnienie dokumentów.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register