Castorama występuje o pozwolenie na budowę. Kiedy ruszy budowa sklepu w Elblągu?

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku może rozpocząć się budowa pierwszego w Elblągu marketu budowlanego Castorama. Spółka odpowiedzialna za inwestycję tej sieci w naszym mieście wystąpiła właśnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Na razie nie wiadomo jednaj jeszcze kiedy miałaby rozpocząć się realizacja tej inwestycji. Spółka Castim z Warszawy, występująca w imieniu sieci Castorama, złożyła w elbląskim Urzędzie Miejskim wniosek o wydanie pozwolenie na budowę obiekt. Jednak nie określono tam terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Wiadomo jednak, że inwestor oprócz budowy sklepu sieci Castorama przebuduje również układ dróg dojazdowych do obiektu przy ul. Żuławskiej.

Miasto stara się wspomóc inwestora w budowie marketu przy ul. Żuławskiej. Jeszcze w listopadzie ub.r. prezydent Witold Wróblewski wydał decyzję, która znacznie przyspieszy proces budowy marketu Castorama w naszym mieście.

Elbląski Ratusz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia przez Firmę Castim Sp. z o.o., oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowego Castorama wraz z magazynem, częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Także Marszałek Województwa informował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych dla  inwestycji (…) oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze zagrożenia powodzią w związku z realizacją inwestycji polegającej na: budowie obiektu handlowego Castorama wraz z magazynem, częścią biurową  wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Żuławskiej w Elblągu.

Castorma już oficjalnie potwierdza plany budowy sklepu w Elblągu: „prowadzimy jeszcze zaawansowane prace projektowe oraz uzgodnienia, których celem jest wypracowanie szczegółowego planu sklepu, który mógłby powstać na tym terenie i odpowiadałaby oczekiwaniom mieszkańców miasta i okolic”.

Więcej o tym pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/miasto-wydalo-wazna-decyzje-inwestor-przystepuje-do-budowy-castoramy-w-elblagu/

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register