„Dom Zacheusza” przejdzie gruntowny remont

W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na przebudowę i modernizację Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu. Dzięki temu zadaniu, wspartemu środkami unijnymi, znacznie poprawią się warunki podopiecznych ośrodka.

Umowę podpisali Witold Wróblewski prezydent Elbląga i przedstawiciel wykonawcy – Antoni Klecha z firmy Przemysłówka 03. Obecny był także ks. Edward Rysztowski dyrektor Ośrodka KARAN.

– Projekt dofinansowany jest ze środków UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 9 – dostęp do wysokiej jakości  usług publicznych, działanie 9.2 – Infrastruktura socjalna. Koszt zadania to ponad 3,7 mln zł, dofinansowanie to 2 mln 609 tys. zł, a środki własne miasta to 1 mln 157 tys. zł. Zadanie jest bogate jeśli chodzi o zakres, to gruntowna modernizacja tego budynku – mówił prezydent Wróblewski przed podpisaniem umowy.

– Konieczne jest już podniesienie jakości naszych usług. Ośrodek zajmuje się różnorodnymi problemami dzieci i młodzieży, genetycznymi, wychowawczymi, psychicznymi i społecznymi. W ciągu roku trafia do nas około 1000 osób, choć kolejki są krótsze niż w podobnych ośrodkach w Gdańsku, czy Olsztynie, to czas oczekiwania na pracę z psychologiem, psychiatrą, czy terapeutą, to około 2 miesięcy. Tak więc nasze potrzeby rozwojowe są coraz większe, by objąć opieką jak największą liczbę osób – mówił ks. Edward Rysztowski z Ośrodka KARAN. – Dzięki rozbudowie infrastruktury będziemy mogli przystąpić do lepszej pracy nie tylko z dziećmi, ale co równie ważne z ich rodzinami. Projekt przewiduje stworzenie miejsc parkingowych dla naszych pacjentów, to dobra koncepcja opracowana przez służby Pana prezydenta. Pozostaje czekać jej realizacji.

Dla firmy budowlanej, która będzie wykonywała modernizację, to nowe wyzwanie.

– Dla naszej firmy to ciekawa realizacja z zakresu szeroko pojętej infrastruktury leczniczej. Przebudowywaliśmy SOR w Szpitalu Wojewódzkim, teraz przeniesiemy się na drugą stronę ulicy Królewieckiej. To nie są łatwe tematy, szczególnym wyzwaniem jak zawsze będzie wyposażenie medyczne , ale to jest dla nas wyzwanie i jestem przekonany, że dobrze wywiążemy się z tego zadania – mówił Antoni Klecha z firmy Przemysłówka 03.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: utworzenie gabinetów do terapii indywidualnej, utworzenie specjalistycznych gabinetów do terapii grupowej, utworzenie gabinetu do treningu EEG (biofeedbacku), utworzenie sali do zajęć grupowych, utworzenie sali do zajęć sensorycznych, utworzenie sali bilansowej, utworzenie pomieszczenia socjalnego, utworzenie gabinetu zabiegowego, utworzenie pokoi wychowanków, utworzenie innych pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową, budowę windy, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, podłączenie obiektu do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (wykonanie przyłącza teletechnicznego), budowę miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną i chodnikami, wykonanie instalacji elektrycznych, w tym: instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji odgromowej, instalacji przyzywowej, instalacji RTV, instalacji oddymiania klatki schodowej, połączeń wyrównawczych, przebudowę i rozbudowę węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u., wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji ogrzewania, instalacji wentylacji, dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register