Edmund Szwed: List Otwarty do Prezydenta Elbląga

Miasto Elbląg może stać się największym innowatorem samorządowym w Polsce.

W dobie ogromnych trudności spowodowanych przez pandemię koronowirusa, każdy polski samorząd, jak również Elbląg ma problem z zadłużeniem, brakiem środków na inwestycje, budownictwem mieszkaniowym, smogiem itp. Pragnę poinformować Pana Prezydenta, że posiadamy opracowanie, które rozwiązuje szereg problemów w samorządach terytorialnych.

Zgłaszamy wolę przedstawienia rozwiązań, które te wszystkie problemy likwiduje. Opracowana przez nas koncepcja powołania Wydziału Budownictwa Zeroenergetycznego, jako wydziału miasta, do którego wpływałyby środki ze zwiększonych wpływów podatkowych. 

Samorząd gminny otrzymuje 37,5 % środków z PIT, Samorząd powiatowy 10,5 %, a samorząd wojewódzki 1 %. Łącznie jest to prawie 50 % wpływów z PIT skorygowanych o skomplikowany współczynnik, którego wpływ z czasem będzie coraz mniejszy.

Wydział Budownictwa Zeroenergetycznego będzie osiągał wpływy z tytułu podatków. Wpływy te według naszych obliczeń pozwolą oddłużyć całkowicie Miasto Elbląg z kwoty ok. 300 mln zł w ciągu tej kadencji.

W ten sposób Miasto Elbląg stanie się najbardziej innowacyjnym samorządem pośród wszystkich samorządów terytorialnych w całej Polsce.

Czy gmina ma wpływ na wielkość przychodów z PIT? 

Wydaje się, że niewielki. Tak myślą wszyscy. My widzimy to inaczej i chcemy to zmienić. Możliwe są dwa kierunki. Pierwszy to liczba mieszkańców, drugi to wzrost zarobków.

Największą korzyścią będą zwiększone dochody osobiste. Pojawią się one jeśli dojdzie do współpracy gminy z tymi osobami. Brzmi skomplikowanie, ale jest bardzo proste. Zyskuje miasto i zyskują przedsiębiorcy. Jeśli wzrosną wpływy z podatku PIT to wzrosną dochody miasta. Oczywista oczywistość.

Konkretny przykład. 

Rozwiązaniem jest utworzenie Klastra Producentów Domów z Zeroenergetycznych, zrzeszającego firmy zajmujące się budową domów zero-energetycznych w całej Polsce.

Ile to będzie kosztowało miasto Elbląg? 

Nic. Jest to działanie innowacyjne w zakresie organizacji, a nie techniczne. Jestem gotów przedstawić Miastu projekt uchwały jaką musi podjąć Pan Prezydent, aby powołać nowy wydział w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Aby mechanizm działał perfekcyjnie wszystkie działania Wydziału Budownictwa Zeroenergetycznego muszą być skorelowane w czasie z naszymi działaniami. Przez pierwsze pół roku nic się wielkiego nie będzie działo. Jest to okres kiedy nasza firma będzie wyposażać pierwszy zakład produkcyjny. Później ruszy sprzedaż pierwszych domów i zawieranie umów z pierwszymi gminami. 

Mam nadzieję, że Pańskie doświadczenie w samorządzie terytorialnym pozwoli Panu zrozumieć system Wydział Budownictwa Zeroenergetycznego i sprawnie wdrożyć w życie, ponieważ byłby to najbardziej spektakularny w Polsce przykład jak innowacja organizacyjna wpływa na finanse gminy.

Powołanie Wydziału Budownictwa Zeroenergetycznego będzie miało ogromny wpływ zdrowotny na wszystkich mieszkańców, gdyż domy zero-energetyczne, które powstawałyby w ramach Programu „Mieszkanie Plus” nie będą miały kominów. Prawdopodobnie również nastąpiłby w Elblągu wzrost dzietności, gdyż wszystkie elbląskie rodziny w nieodległej przyszłości miałyby własne domy.

Z poważaniem,
Edmund Szwed

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register