Egida-21. Policjanci z Elbląga na specjalnych ćwiczeniach

Na niedzielę 16 października Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22” w jednostkach organizacyjnych Policji. W ćwiczeniach w Elblągu wzięło udział 20 rezerwistów.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia  2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji  z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA – 22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

W ramach przebiegu ćwiczeń osoby, które stawiły się na wezwanie zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały, między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci i pracownicy policji podczas zajęć omówili przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych.

Rezerwiści poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie. Dodatkowym elementem dla uczestników był udział w ćwiczeniach związanych z zabezpieczaniem imprez podwyższonego ryzyka na elbląskim stadionie.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP / KMP / – KWP – KGP.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register