Jak elblążanie oceniają komunikację miejską?

Elblążanie najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej w celu dojazdu do pracy lub szkoły. Głównie kupują bilety okresowe. Najbardziej zależy im również na punktualności oraz częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów.

W tym roku Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu przeprowadził dwa badania :

  • badanie rzeczywistego popytu na usługi przewozowe na wszystkich liniach ( przeprowadzono od 16 do 25.03 2018);
  • badanie ankietowe na temat komunikacji miejskiej w Elblągu (przeprowadzono od 23.04 do 2.07.2018).

Pierwsze z ww. badań polegało na policzeniu wszystkich pasażerów, wszystkich linii komunikacji miejskiej kolejno w dzień roboczy, sobotę i niedzielę. Natomiast drugie było ankietą, zawierającą m.in. pytania o średnią liczbę przejazdów, rodzaj wybieranych biletów i to, co zdaniem ankietowanych, jest najważniejsze w komunikacji miejskiej.

Poniżej dostępne raporty zawierające wyniki zbiorcze obu ww. badań.

Jak ocenia Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu stosunkowo niewielki udział ocen skrajnych z  jednej  strony świadczy o dość dobrej, w ocenie pasażerów, jakości komunikacji miejskiej; z drugiej natomiast wskazuje obszary wymagające nakładów pracy oraz środków w celu poprawy jakości publicznego transportu zbiorowego w Elblągu.

Zgodnie z najnowszymi trendami są to: wdrożenie inteligentnego systemu  transportowego (ITS) z   priorytetem   dla publicznego  transportu  zbiorowego  (sprawne zarządzanie ruchem pozwalające na lepsze  informowanie  różnych  użytkowników  oraz  zapewniające bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych); wymiana i modernizacja taboru tramwajowego (m.in. niska podłoga); wprowadzanie do obsługi linii tzw. taboru nisko/ zero emisyjnego – poprawa komfortu  pasażerów  i  mieszkańców  miasta, a  także konieczność sprostania zapowiadanym zmianom w prawie dotyczącym publicznego transportu zbiorowego; rozbudowa  systemu  dynamicznej  informacji  pasażerskiej (powiększenie  liczby elektronicznych tablic przystankowych, umożliwiających m.in. wyświetlanie rozkładu jazdy  w  czasie  rzeczywistym  a  także  szybkie  przekazywanie najważniejszych komunikatów nt funkcjonowania komunikacji miejskiej).

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register