Jeśli nie sprzątasz przed swoją posesją możesz spodziewać się mandatu!

Jesień to pora roku, którą charakteryzują duże ilości wielobarwnych liści. Niestety bardzo często zalegające na chodnikach jesienne liście utrudniają pieszym poruszanie się.

Aby do tego nie dopuszczać należy dbać o porządek wokół swojej posesji i na bieżąco usuwać zanieczyszczenia.

– W związku z tym Straż Miejska informuje, że właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości – informuje Karolina Wiercińska ze Straży Miejskiej w Elblągu.

Należy usuwać nie tylko błoto, śnieg i lód podczas zimy. Jesienią do obowiązku należy zamiatanie liści. Zebrane liście należy przeznaczyć na własny przydomowy kompost lub zapakować w worki, w tym przypadku brązowe (bio) na odpady zielone ulegające biodegradacji, które będą wywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 42. Worki zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów z terenu miasta.

Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

– Niewykonanie obowiązków, o których mowa wyżej, stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za co grozi mandat karny w wysokości 100 zł – dodaje Karolina Wiercińska.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register