Małe granty na działania wiślane – rusza nabór

Trwa konkurs w trybie tzw. małych grantów na realizację działań nad Wisłą. Organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających nad i na rzece, mogą składać oferty wzbogacające program kulturalno-rekreacyjny w okresie wiosenno-letnim. Do podziału jest 150 tysięcy złotych.

Dotychczas na konkurs wiślanych, małych grantów złożono cztery oferty na łączną kwotę 38 824 złotych. Swoje propozycje przysłały Fundacja Wisła Warszawie (dwa wnioski), Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka oraz Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club.

Ww. oferty są publikowane na stronie www.ngo.um.warszawa.pl przez 7 dni. Po upływie tego terminu, w ciągu 10 dni roboczych dokonana zostanie ocena celowości realizacji tych przedsięwzięć.

Propozycje składane przez przedstawicieli trzeciego sektora powinny zachęcać mieszkańców Warszawy do aktywnego i rodzinnego spędzania czasu nad Wisłą w ramach organizowanych wydarzeń. Ważnym elementem jest również promocja  walorów przyrodniczych i edukacja przyrodniczo-ekologiczna.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin jego realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

 

źródło: um.warszawa.pl, fot. Bulwary nad Wisłą. Fot.J.P.Piotrowski

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register