Miasto uspokaja: Park Dolinka będzie modernizowany

Prezydent Elbląga unieważnił postępowanie w sprawie opracowania studium wykonalności dla modernizacji Parku Dolinka. Jednak jak się okazuje, nie oznacza to, że Miasto z tej inwestycji ma zamiar się wycofać.

Wczoraj informowaliśmy, że Urząd Miejski w Elblągu unieważnił postępowanie w sprawie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji Parku Dolinka. Inwestycja ma być realizowana w partnerstwie z miastem Kaliningrad.

O tym więcej tu: http://fakty.elblag.pl/modernizacja-parku-dolinka-pod-znakiem-zapytania-miasto-uniewaznia-postepowanie/

Jak informuje Urząd Miejski, Elbląg nie ma zamiaru odstąpić od realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parków Miejskich Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu”.

Unieważnienie postępowania nr ZP-351/2017 o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w zakresie opracowania studium wykonalności dla realizacji przedmiotowego projektu, nie ma żadnego wpływu na realizację tej inwestycji.

We wrześniu 2017 r. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła procedurę wyboru Wykonawcy na opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Zamawiający był zmuszony wstrzymać się z wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach tego zamówienia, ponieważ istniała możliwość, że Program nie zostanie uruchomiony. Prace nad zatwierdzeniem Programu znacznie się wydłużyły i dopiero pod koniec grudnia 2017 r. rząd na wniosek Ministra Rozwoju przyjął Program.

Zamawiający liczył, że przy tak długim opóźnieniu rozpoczęcia realizacji Programu, termin naboru wniosków o dofinansowanie zostanie wyznaczony na styczeń br. i tym samym przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w I kwartale tego roku, czyli zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu publicznym do kwoty 30 000 euro w zakresie opracowania studium wykonalności do przedmiotowego projektu (termin wykonania usługi wg ogłoszenia: IV kwartał 2017 r./I kwartał 2018 r.). Jednakże na stronie internetowej Programu nadal widnieje informacja, że termin naboru wniosków nie jest znany.

W związku z powyższym nie jest wskazane, aby Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą w ramach procedury ZP-351/2017, ponieważ byłoby to sprzeczne z zapisami ww. ogłoszenia. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą i koniecznością wydłużenia terminu wykonania usługi istnieje możliwość uznania tego kosztu za niekwalifikowalny (informacja uzyskana ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu), tj. Gmina Miasto Elbląg musiałaby ponieść koszt związany z opracowaniem studium wykonalności w wysokości 100%. Natomiast w przypadku zachowania prawidłowych terminów, zgodnych z ogłoszonym naborem w ramach PWT P-R, i w przypadku wybrania projektu do dofinansowania, koszt opracowania studium wykonalności dla tego zadania będzie kosztem kwalifikowanym, tj. Gmina Miasto Elbląg poniesie tylko 10 % faktycznej wartości zamówienia (dofinansowanie 90%).

Należy pamiętać, że Gmina Miasto Elbląg jako instytucja publiczna musi przestrzegać zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości procedur postępowania. W przeciwnym wypadku, nieprawidłowości dot. braku zapewnienia uczciwej konkurencji mogą wpłynąć na naruszenie zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

– Jednocześnie pragnę poinformować, że w ciągu najbliższych dni Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w zakresie opracowania studium wykonalności dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parków Miejskich Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu”, z wydłużonym terminem realizacji tego zadania. Dodam, że określenie terminu wykonania studium wykonalności dla tego projektu jest dość trudne, bo nadal nie jest znany termin naboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – zapewnia Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta Elbląga.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register