Mieszkania komunalne wymagają pilnych remontów, a dług lokatorów sięga 60 mln zł!

Przedstawiona przez prezydenta miasta Witolda Wróblewskiego „Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego gminy miasta Elbląg za lata 2014-2016” nie nastraja optymizmem. Komentując to sprawozdanie, radna Maria Kosecka wskazuje, że jedyną nadzieję jest rządowy program „Mieszkanie Plus”. Nasze zasoby komunalne po prostu się…sypią!

– Analiza dokumentu dostarczyła szeregu ważnych informacji oraz umożliwiła wyciągnięcie szeregu wniosków – mówi radna Maria Kosecka. – Podstawowym problemem komunalnego zasobu mieszkaniowego jest niedoinwestowanie w zakresie wykonywania prac remontowych oraz olbrzymie zaległości czynszowe lokatorów, sięgające łącznie z odsetkami kwoty 60 mln zł!

Z pewnością trudnym zagadnieniem jest brak mieszkań dla oczekujących elblążan. Pomimo uzyskania w 2013 r 90 lokali w wyniku przebudowy budynków na ul. Obrońców Pokoju i Zw. Jaszczurczego lista oczekujących jest bardzo długa.

Niekorzystnym zjawiskiem jest niski standard mieszkań komunalnych. Niestety w naszej substancji mieszkaniowej nadal 570 lokali (prawie 10% ogółu) posiada toaletę położoną poza lokalem, a 23 lokale poza budynkiem!

– Winien to być w mojej ocenie powód do wstydu dla nas wszystkich tu obecnych! – dodaje radna Kosecka. – Kolejnym niechlubnym zestawieniem jest ilość budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Otóż na łączną ilość 203 budynki mieszkalne jedynie 12 z nich posiada podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. To tylko niecałe 6% ogółu! W dobie walki o czyste środowisko i likwidacji kopcących kominów wynik dramatyczny.

Tematem wartym zainteresowania jest również odprowadzanie co roku na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych niespełna 6 mln zł.

– Co roku przekazujemy niemal 6 mln zł na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, na co przeznaczane są te środki? Kto monitoruje kierunki ich wydatkowania? Warto byłoby poznać odpowiedzi na te i szereg innych rodzących się pytań – mówi radna Maria Kosecka.

Jak wynika z raportu prezydenta, budynki i znajdujące się w nich mieszkania komunalne znajdują się, delikatnie mówiąc, w nie najlepszym stanie technicznym. Wymagane są modernizacje doprowadzające standard do aktualnych wymogów postępu cywilizacyjnego. Biorąc pod uwagę olbrzymie nakłady inwestycyjne należałyby przeprowadzić pogłębioną analizę zasadności tych nakładów i określić na nowo politykę mieszkaniową w Elblągu.

– Okazją może być przystąpienie do rządowego Programu Mieszkanie Plus i w mojej ocenie może to być panaceum na kłopoty mieszkaniowe Elblążan i należy temu przedsięwzięciu podporządkować nasze działanie. Bez dopływu nowych budynków wybudowanych zgodnie z obowiązującymi normami nadal będziemy mieli do czynienia z bieganiem do wychodka, w najlepszym wypadku, na klatce schodowej oraz ogrzewanymi piecami ruderami na remont, których brakuje środków – mówi radna Maria Kosecka.

O fatalnym stanie technicznym mieszkań komunalnych w Elblągu pisaliśmy również tu: http://fakty.elblag.pl/radna-kosecka-to-wstyd-dla-miasta-w-jakich-warunkach-mieszkaja-elblazanie/

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register