Potężne inwestycje w elbląskim porcie. Zobacz co się zmieni

W porcie morskim w Elblągu działa już punkt odpraw fitosanitarnych. W jego uroczystym otwarciu uczestniczył wojewoda Artur Chojecki, który podkreślił, że ta bardzo długo oczekiwana inwestycja pomoże rozwinąć możliwości elbląskiego portu.

Na punkt odpraw fitosanitarnych Elbląg czekał od wielu lat, a jego uruchomienie jest efektem dobrej współpracy administracji rządowej i samorządowej i podpisanego porozumienia w tej sprawie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezydentem Elbląga. Ostatnią cegiełkę do pomyślnego uruchomienia przejścia dołożyło Ministerstwo Rolnictwa, które do rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia br. wpisało Elbląg jako miejsce kontroli fitosanitarnych. Samorząd Elbląga zadbał o pomieszczenia i ich dostosowanie do wymogów prawnych. Zapewnił również niezbędny sprzęt laboratoryjny potrzebny do realizacji zadań związanych z odprawami fitosanitarnymi. Wojewoda sfinansował natomiast dodatkowe etaty.

– Uruchomienie odpraw fitosanitarnych pomoże rozwinąć możliwości portu elbląskiego, ale ja cały czas mam też na względzie to, co się będzie działo już wkrótce, gdy zostanie przekopana mierzeja, kiedy ten szlak żeglowny będzie otwarty dla statków. Wówczas odprawy fitosanitarne będą bardzo potrzebne i będą wpływały na rozwój regionu elbląskiego. Przez wiele lat mówiono, że trzeba tu nie wiadomo jakich nakładów inwestycyjnych. Okazało się, że tak naprawdę potrzebna jest dobra wola, współpraca i dobrzy ludzie – powiedział wojewoda.

Kolejnym elementem rozwoju elbląskiego portu jest inwestycja związana z budową i wyposażeniem nowej siedziby Straży Granicznej w Elblągu dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2017 roku podjęte zostały działania w celu pozyskania dodatkowych środków na przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury morskiego przejścia granicznego w Elblągu.

W związku z ogłoszonym przez MSWiA naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014 – 2020, złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania projektu dotyczącego usprawnienia odpraw granicznych poprzez budowę i wyposażenie budynku SG w Elblągu. Po dokonanej ocenie i weryfikacji złożonych wniosków z całej Polski, członkowie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych zaakceptowali wniosek aplikacyjny złożony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Uwzględniając wysokość dofinansowania – 12 718 055 zł (75% wartości projektu), zgłoszone przedsięwzięcie z województwa warmińsko-mazurskiego zajmuje czołową pozycję wśród 24 projektów przyjętych do realizacji. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa, a następnie wybudowana zostanie i wyposażona nowa siedziba na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez Morski Oddział Straży Granicznej w Elblągu. Nowy obiekt stanowić będzie w całości integralną część infrastruktury morskiego przejścia granicznego na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen.

Wykorzystywany będzie do zapewnienie sprawnej i skutecznej odprawy w przejściu granicznym w Elblągu, obsługującym połączenia z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Wartość całego projektu wynosi 16 957 407 zł. Udział środków z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi 12 718 055 zł.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register