PWSZ z prestiżowym wyróżnieniem „Uczelnia Liderów”

14 czerwca 2017 r. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 22 szkół wyższych z całej Polski.

Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

Podczas uroczystości Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu reprezentowały: Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr Iwona Kijowska oraz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu – dr Irena Sorokosz.

Uczelni przyznano certyfikat i wyróżnienie:

– Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2017 na okres lipiec 2017 – czerwiec 2018 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia;

– Wyróżnienie specjalne Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu PWSZ w Elblągu tytułu Lidera recenzenci przyznają, że Uczelnia w średniej wielkości mieście ma nie tylko rację bytu, ale jest jednym z instytucjonalnych fundamentów regionu, który wyznacza kierunki progresu nie tylko miasta, ale również całej zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W opinii recenzentów Uczelnia z sukcesem stosuje w praktyce zarządzania elementy ładu korporacyjnego, podejścia dynamicznego i TQM oraz wdraża nowoczesne metody i techniki kształcenia, które sprawiają, że elbląską Alma Mater można postrzegać jako podmiot nowoczesny, przedsiębiorczy, elastycznie reagujący na potrzeby rynku oraz implementujący w tok kształcenia najnowsze osiągnięcia z wybranych dziedzin nauk, adekwatnych do kierunków prowadzonych studiów.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Elblągu cechuje efektywność, innowacyjność, długofalowy rozwój oparty o misję i strategię uczelni, dzięki czemu staje się ona wzorem do naśladowania dla innych jednostek edukacyjnych.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na szeroką, wielopłaszczyznową kooperację z otoczeniem społecznym PWSZ w Elblągu, które zdecydowanie podnosi jakość kształcenia: uzupełnia program o nowe elementy dydaktyczno-naukowe odpowiadające potrzebom rynkowym oraz wzmacnia wizerunek Uczelni jako nowoczesnej, interdyscyplinarnej i innowacyjnej.

– W Programie „Uczelnia Liderów” założyliśmy, że będziemy wskazywać i nagradzać szkoły wyższe kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów świetnie radzących sobie na rynku pracy. Będziemy nagradzać uczelnie, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzające się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego. Sądzę, że w tym roku zadanie to po raz kolejny udało nam się zrealizować. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną, misyjność. Gratuluję, że znaleźli się Państwo w tym gronie – wielu z Państwa już po raz kolejny, bywa, że po raz siódmy z rzędu – mówiła do laureatów Grażyna Kaczmarczyk – prezes zarządu Fundacji.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register