Rating Moody’s wpłynie na finanse stolicy?

Agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski ze stabilnej na negatywną, wyznaczonego w skali międzynarodowej jako A2. We wtorek odbył się briefing prasowy, podczas którego Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła niepokój zmianą perspektywy ratingu dla Warszawy.

W związku z obniżeniem przez agencję ratingową Moody’s perspektywy międzynarodowego ratingu kraju a w konsekwencji również Warszawy, Magistrat podaje, że zachowane są warunki stabilności finansowej miasta, a  zmiana perspektywy ratingu spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, na które miasto nie ma wpływu.

Jaka jest sytuacja finansowa?

Prezydent przekonuje, że sytuacja finansowa miasta jest stabilna. Przesłankami potwierdzającymi stabilność sytuacji finansowej m.st. Warszawy są satysfakcjonujące wyniki operacyjne, coraz lepsze osiągane wyniki finansowe, spadający poziom zadłużenia, komfortowa sytuacja płynnościowa, wyższa w przypadku miasta na prawach powiatu zdolności do generowania wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz rozważne zarządzanie finansami. Podaje, że czynnikami potwierdzającymi stabilność sytuacji finansowej Warszawy są:

  • stabilne wyniki operacyjne: na kolejne lata prognozowana nadwyżka operacyjna m.st. Warszawy kształtuje się na poziomie około 6,5% dochodów operacyjnych,
  • znaczące wydatki majątkowe: średnio 16,4% wydatków ogółem rocznie. W związku z przygotowaniami miasta do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 Miasto będzie w dalszym ciągu pozyskiwać znaczne dotacje unijne,
  • wspierający bufor płynnościowy,
  • stabilizacja zadłużenia bezpośredniego: zadłużenie Warszawy pozostanie umiarkowane i wyniesie poniżej 50% dochodów bieżących.

Ponadto zewnętrznym czynnikiem gwarantującym stabilną sytuację finansową stolicy jest dobrze rozwinięta gospodarka i zasobne społeczeństwo.

Warszawa obecnie ma wyemitowane 6 serii obligacji, 5 w obrocie giełdowym oraz jedną poza rynkiem publicznym. Łączna wartość wszystkich emisji wynosi 2,2 mld zł. Oparte są one o stałą stopę procentową. Ponadto, na koniec 2015 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach zagranicznych takich jak EBI, Bank Rozwoju Rady Europy denominowane w złotych wynosiło 3,66 mld zł.

Co będzie?

Warszawa rozpoczyna realizację programu inwestycyjnego związanego z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W latach 2017-2020 Miasto zainwestuje w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł. Celem pozyskania środków m.in. na wkład własny zamierza wyemitować obligacje lub pozyskać kredyty z międzynarodowych instytucji takich jak EBI w kwocie 3,1 mld zł. Potencjalny niższy rating od Moody’s dla Polski (i tym samym dla Warszawy) mógłby zwiększyć koszty pozyskania tego finansowania. Stąd obawy.

źródło: um.warszawa.pl, foto: UM/R.Motyl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register