Rusza budowa ulicy Wschodniej w Elblągu

Firma Colas Polska Sp. z o.o. zrealizuje budowę odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – „Etap I: ul. Wschodnia BIS”. Umowa z wykonawcą inwestycji została właśnie podpisana. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 12,7 mln zł realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– Jak wielokrotnie podkreślaliśmy to bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta, który docelowo odciążyć ma ul. Bema. Przedsięwzięcie to jest również bardzo ważne do obsługi rozbudowywanego cmentarza Dębica – przypomina Prezydent Witold Wróblewski.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odcinka ul. Wschodniej bis o przewidywanej długości ok. 910,00 m (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica). W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni szerokości 7,0m o dwóch pasach ruchu szer. po 3,5m, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza miejskiego, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda.

Koszt inwestycji wynosi 12 787 326,74 zł, z czego ponad 7,2 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia robót budowlanych to 30 maja 2023 roku.

Ogłoszone zostało również postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dwóch koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Sybiraków w Elblągu w zakresie połączenia z powiatową drogą ul. Wschodnią.  Po uzyskaniu akceptacji dla jednej z koncepcji, która uwzględniać ma między innymi funkcjonalności rozwiązań, koszty budowy połączenia drogowego oraz wpływ na środowisko, wykonawca opracuje dokumentację techniczną oraz uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia do realizacji inwestycji.

– Jak wcześniej wielokrotnie podkreślałem inwestycja – ani w pierwszym, ani w drugim etapie nie będzie ingerowała w Las Komunalny Bażantarnia. Jestem przekonany, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które będzie chroniło przyrodę, a zarazem rozwiąże problem komunikacyjny – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Oferty w przetargu można składać do 19 października do godz. 9.30. Szczegółowe informacje dot. zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/65747.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register