Ryszard Klim podsumował debatę budżetową: „Przepraszam za moją obecność”

Przepraszam Państwa za moją obecność jako mieszkańca Elbląga. Czuję się prawie intruzem. Brakiem informacji ( poza zdawkowym zaproszeniem na stronie miejskiej) de facto nie zapraszano elblążan. Poczuwam się więc do reprezentowania strony społecznej, przynajmniej części.

Za nami prawie 20 lat reformy samorządowej i ciągłego doskonalenia nadzorczej i kontrolnej roli podmiotu samorządowego- mieszkańców nad pozostałymi organami władzy samorządowej. Mamy przecież rok 2019 , a nie 1990. W elbląskim praktycznym działaniu jesteśmy bliżej początku.

Samorządy do dyskusji nad budżetem zapraszają etapami konsultacji, ich podsumowywaniem oraz zachęcają i oczekują na wnioski mieszkańców, organizacji pozarządowych i radnych. To uspołeczniająca normalność. Nie odbiera ona władzy wykonawczej ostatecznej decyzyjności.

I mamy Elbląg z debatą prawie konspiracyjną ogłoszoną w ostatniej chwili. To brak szacunku dla Wyborców. Nie poznaliśmy zasad tej debaty; może będę miał zaraz odebrany głos?

Nie sposób podczas tej debaty „podejść” do wszystkich dylematów budżetowych. Nie mając wiedzy, jakie zaistniały zmiany w pierwotnym projekcie. Byłoby inaczej w przypadku samorządu otwartego, wsłuchującego się w głos mieszkańców, wiedzy i doświadczenia pasjonatów, chcących mieć wpływ na rozwój naszego Miasta. W ramach procesu rozłożonego w czasie. Dzisiaj podczas „pierwszego czytania” można tylko „kawałkować” temat.

Ciekawi mnie rola Państwa radnych i konsekwencja we wprowadzaniu do projektu budżetu programów wyborczych tak szeroko niedawno prezentowanych. Wiem, że jest to sprawa niełatwa , bo merytoryczny upór radnego w elbląskich warunkach oznacza wielozakresową niełaskę. Niestety, już trwa odgradzanie się murem wygranej, jak to obserwowaliśmy podczas poprzedniej sesji; „oddłużaniem” i podwyżką odpadów , bez przygotowania. Znana też prawda: jeżeli poważna propozycja nie zaistnieje w budżecie I roku , to przesłoni ją proza innych potrzeb.

Nie było więc społecznej dyskusji, nad budżetem, ale i nad zasadniczymi zadaniami na kadencję. Ktoś może powiedzieć, że zadania zostały zawarte w programach wyborczych. I na tym się skupiam, szukając śladów programów rządzących miastem w dzisiejszym projekcie budżetu 2019.

Bo dzisiaj-podczas debaty- może być tylko „koncert życzeń” bez pokrycia. Ugrupowania władzy miejskiej mają natomiast największe możliwości wdrożenia założeń programowych. Przyjąłem, że formułując atrakcyjne wyborczo programy, towarzyszyła temu kalkulacja możliwości realizacyjno- finansowych w budżecie 2019 i kolejnych.

Przyznaję, że w programach wyborczych znalazłem kontynuację kilku tematów, którym poświęciłem sporo wysiłku.

  1. Dotyczy skutków bezlitosnej dla nas demografii. Wynikających z sytuacji obiektywnych, ale i subiektywnych niemożności i słabości wobec w powstrzymywaniu migracji młodych. Elbląg stał się miastem ludzi po 60-tce , których jest więcej niż młodzieży w wieku do lat 18. Zjawisko jest lawinowe, przodujemy w nim w sposób bezprecedensowy.

Elbląscy seniorzy zostają często sami. Aktywizują się, są jednak bezradni wobec instytucjonalnych problemów leczenia i opieki. Pozbawieni wystarczającej ilości miejsc w ZOL-u, bez poradni i oddziału geriatrycznego. To wielospecjalistyczny aspekt, pierwszoplanowy dla władz Miasta. Realizacja oznaczałby wyjście z dotychczasowych wyłącznie papierowych zapisów.

Radni widzieli konieczność operatywnego przygotowania nowej kadencji. Lata 2017-2018 to wezwania do pilnego opracowania koncepcji organizacyjno- finansowej opieki senioralnej. Tak, aby w nowej kadencji już wdrażać. Nic z tego. Zadanie chyba przekraczało wydolność i ambicje, skoro wyprzedzają nas Łowicz, Skierniewice i Brzesko, nie mówiąc o większych samorządach.

Zgodnie jednak z moją prośbą kompleksowa opieka senioralna została zauważona w programach wyborczych. Wszystkich, ale szczególnie ugrupowania sprawującego dzisiaj władzę czyli P. Prezydenta. Więc już „Góry można przenosić”. Pozytywnie oceniam program „Bezpieczny Senior” i inne zawarte w programie wyborczym wspomnianego Komitetu. A więc: utworzenie kompleksowej strefy dedykowanej Weteranom i Seniorom na Zatorzu- w części byłych koszar przy ul. Lotniczej. W niej: punkt opieki lekarskiej, opieka rehabilitacyjna, punkt pobytu dziennego, poradnictwo prawne, poradnictwo zdrowotne, zajęcia integracyjne i oświatowe. Zdziwiłem się nieco, bo do niedawna mówiło się o innym przeznaczeniu (mieszkania, OHP). Bardzo ważne w Programie: otwarcie, podkreślam słowo otwarcie, poradni geriatrycznej. Ponadto: teleopieka- przycisk życia dla każdego seniora, i jeszcze bezpłatny wstęp na basen dla każdego seniora. Tak się pozyskuje Wyborców.

Podręcznikową wiedzą jest oczywistość podjęcia i finansowego zabezpieczenia, już w budżecie 2019. Także z innego względu. Niedawno „oddłużono” Elbląg kadencji 2018-2023. Zadłużono mieszkańców i samorząd Elbląga 2030 roku i kolejnych. Uzasadnieniem miały być wielkie założone cele, które trzeba finansować. Domyślam się tych celów. Z pewnością komunikacja publiczna, basen odkryty (nie popieram „sadzawki”), modernizacja szpitala . Nie poznaliśmy zadań nowego otwarcia w priorytetach społeczno- gospodarczych. Dopiero w oparciu o nie można by było formułować zapisy szczegółowe w projekcie budżetu. Będzie chyba odwrotnie.

Uważam więc w imieniu prawie 30% mieszkańców, może i więcej, że jednym z tych wielkich celów powinno być kadencyjne wdrożenie programu „Bezpieczny Senior”. Tylko konsekwencja w stworzeniu systemu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych seniorów może złagodzić operację „oddłużenia” dzisiaj i zadłużenia przyszłości Elbląga .

Proszę więc o wskazanie podczas debaty zapisów budżetowych 2019 i środków zapewniających rozpoczęcie realizacji programu „Bezpieczny Senior”. Analogicznie rozpisanie zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata kolejne. Może uczynią to radni kierunkowo zajmujący się Programem „Bezpieczny Senior” i innymi. To sprawa wiarygodności ich i programów wyborczych. Przyczynkowo tylko: bezpłatny wstęp na basen; kiedy mamy się zgłaszać po karnety?

  1. Proszę również o wskazanie budżetowego ujęcia zadań włącznie z WPF :

Wynikających z programu wyborczego „Szczęśliwy Rodzic” i „Zadowolony Pracownik”, a dotyczących mieszkań dla młodych rodzin, mieszkań dla pracowników w zawodach, na które jest zapotrzebowanie, mieszkań TBS dla najlepszych absolwentów elbląskich szkół wyższych. To zachęcające bodźce dla naszych absolwentów, kuszonych ofertami pracy i korzystnymi rozwiązaniami mieszkaniowymi przez samorządy Szczecina, Piły, Lublina. Jednocześnie proszę o informację, jak w sensie zadaniowym i finansowym ( budżet i WPF) ujęto zadania programu „Usatysfakcjonowany mieszkaniec” dot. budowy zbiornika retencyjnego i stworzenia systemu przeciwpowodziowego lewej strony rzeki Elbląg.

  1. Proszę o podanie zakresu uwzględnienia moich 10 propozycji budżetowych złożonych w dniu 17 września 2018r., zgodnie z uprawnieniami radnego . Chcę wskazać jedną propozycję. To wniosek o rewitalizację Pomnika Odrodzenia wraz z otoczeniem. Jego stan techniczny jest wstydem dla Miasta. Domagała się tego opinia publiczna podczas niedawnej dyskusji. Nie jest to więc kwestia ideologiczna, chociaż przyznaję, że dla człowieka lewicy ważna. Dziwię się, że nie została postawiona przez deklarujących lewicowe przekonania, a mających większe szanse z powodu swojego udziału w sprawowaniu władzy w Mieście. Czy wesprą?
  2. Mówimy o projekcie budżetu Miasta na 2019 rok. Czy można jednak pominąć budżety domowe mieszkańców, obciążanych z wielu stron, także kosztami usług komunalnych?

Panie Prezydencie, proszę o informację podczas debaty nt. zakresu wdrażania „Koncepcji budowy nowego źródła ciepła w Elblągu”, jak również -w jakim terminie ceny ciepła ulegną zmniejszeniu o 20%. To jednoznaczne zapewnienia wyborcze. Podnosiłem temat , jednak bez demagogii wskazywałem, że w wyniku programu oszczędnościowego w EPEC istnieje możliwość obniżenia cen ciepła o 5-10%. Czy takowy program został podjęty?- proszę o jego udostępnienie.

Niezależnie więc od odpowiedzi podczas debaty, w związku ze zbliżającą się sesją budżetową, proszę o całościową odpowiedź pisemną w terminie 7 dni. W oparciu o nią będzie można dokonać oceny budżetu 2019 w jego służbie mieszkańcom. Czy jest kontynuacją zadań infrastruktury czy otwarciem zadań społeczno- gospodarczych kadencji 2018-2023. Dziękuję.

Ryszard Klim

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register