Wyższe kary dla posiadaczy psów

10 kwietnia 2021 r. w życie wchodzi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 marca 2021 r. dotyczące zmiany wysokości grzywien za niektóre wykroczenia. Wyższymi mandatami mają być karani m.in. właściciele zwierząt.

Straż Miejska w Elblągu od początku 2021 r. przeprowadziła 12 interwencji dotyczących puszczania psów bez zabezpieczeń, wszystkie podjęte interwencje zakończyły się zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Przywilej posiadania zwierząt, szczególnie psa wiąże się z pewnymi obowiązkami spoczywającymi na ich właścicielu, jak również osoby, która w danym momencie sprawuje opiekę nad zwierzęciem.

Zgodnie z art. 77§1 kodeksu wykroczeń za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozić będzie mandat karny w wysokości od 50 złotych do 250 złotych. Natomiast, gdy sprawa trafi sądu, np. w wyniku odmowy przyjęcia mandatu karnego, grozi nam kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 złotych albo kara nagany.

Zgodnie z art. 77§2 kodeksu wykroczeń za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka grozić będzie mandat karny w wysokości 500 złotych, a gdy sprawa trafi do sądu, grozi nam kara ograniczenia wolności, grzywna do 5000 złotych albo kara nagany.

Kodeks wykroczeń nie określa czym są zwykłe lub nakazane środki ostrożności. Pojęć tych możemy doszukiwać się w literaturze, czy orzecznictwie sądów. Art. 77 w Kodeksie wykroczeń znalazł się w Rozdziale X pt: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, stąd przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo osób i mienia, w tym także innych zwierząt. Należy zwrócić uwagę, że §2 art. 77 wskazuje, że wystarczającym jest, że zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo.

Środki ostrożności powinny być dopasowane do konkretnego zwierzęcia, ale również do sytuacji, w której się znajduje. Zawsze zdrowy rozsądek, a nie reguła decydować będzie o wymiarze kary.

1 komentarz

  • Damian Reply

    10 kwietnia 2021 at 14:24

    Bardzo dobre posunięcie. Budżet państwa potrzebuje dodatkowych środków. A i właścicielom czworonogów przyda się lekkie otrzeźwienie.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register