100 tys. zł. na opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+

Miasto Elbląg znalazło się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Na konkurs złożono 240 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej wyłoniono 218 projektów do dofinansowania na kwotę ponad 11 mln zł. Nasze miasto otrzyma dzięki temu 100 tys. zł na  opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+.

To dokument, który w praktyczny sposób wskaże zagadnienia istotne dla realizowania przez władze miasta zadań wynikających z „Programu Rozwoju Elektromobilności” w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz z wymogów, jakie nakłada na samorządy Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Realizacja Strategii przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w zakresie polityki transportowej, w tym: do poprawy jakości i znaczenia transportu publicznego oraz stopniowego zmniejszania udziału pojazdów spalinowych w strukturze transportu.

Opracowana Strategia zawierać będzie kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także potencjałów i szans rozwojowych Gminy Miasta Elbląg w obszarze elektromobilności.

Dokument pozwoli na wytyczenie kierunków rozwoju elektromobilności w mieście. Strategia pozwoli odpowiednio przygotować się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu oraz energetyki i ochrony środowiska.

Będzie także podstawą do działań w kierunku rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska i unowocześniania infrastruktury, w tym zakupu ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego, w tym taboru nisko i zeroemisyjnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register