2,5 mln zł na Elbląskie Centrum Usług Społecznych

Miasto otrzyma 2,5 mln zł na stworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiadomość cieszy tym bardziej, że kwota dofinansowania wynosi 100% wartości projektu. Zgodnie z założeniami CUSy powstaną w 30 samorządach w Polsce, w tym jedynie w 4 miastach na prawach powiatu. Elbląg jest jednym z nich.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, które powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma być miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy – sprawni, niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie w razie potrzeby. Zgodnie z założeniami ma to być nowa jakość pomocy społecznej, udzielanej kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum.

Projekt zakłada wypracowanie modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym. W ramach zadania przeprowadzona też zostanie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami. W Centrum Usług Społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej, poprzez realizację zadań o charakterze samopomocowym, wolontaryjnym, i wsparciu sąsiedzkiemu.

Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat.

Dofinansowanie zadania pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register