Raport. Spółki miejskie „pod lupą”. Gdzie najwięcej płacą? Która radzi sobie najlepiej?

Radni miejscy otrzymali szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania elbląskich spółek miejskich. Raport pokazuje w jakiej kondycji finansowej są miejskie przedsiębiorstwa oraz ile zarabiają tam pracownicy?

Najwyższe kwotowo zyski w 2016 r. osiągnęły:

– EPEC – 3,5 mln zł zysku netto i rentowność netto przychodów 3,4%

– EPWiK – 1 mln zł zysku netto i rentowność netto przychodów 1,9%

– Centralny Wodociąg Żuławski – 552 tys. zł zysku netto i rentowność netto przychodów 3%

Największą poprawę wyniku w 2016 r. w stosunku do 2015 r. odnotowały:

– MPO – przy stracie netto w 2015 r. 467 tys. zł, w 2016 r. spółka osiągnęła zysk netto 141 tys. zł, co było wynikiem znaczącego ograniczenia kosztów

– Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” – przy stracie netto w 2015 r. 992 tys. zł, w 2016 r. spółka osiągnęła zysk netto 10,5 tys. zł

– Centralny Wodociąg Żuławski – zysk netto w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrósł o 97,3%

Ponadto w 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Elbląg i Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów zmniejszyły wyraźnie ponoszone straty.

Najwyższe kwotowo straty w 2016 r. poniosły trzy spółki:

– ZKM – strata netto w kwocie 20 mln zł i deficytowość netto przychodów 141,7%

– Tramwaje Elbląskie – strata netto w kwocie 1,1 mln zł (minimalnie niższa niż w 2015 r.) i deficytowość netto przychodów 7,5%.

– Pętla Żuławska – strata netto w kwocie 505 tys. zł (niższa o 9% od straty z 2015 r.).

Pogorszenie wyniku w 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpiło w czterech spółkach:

– Zakład Utylizacji Odpadów – zysk netto roku 2016 obniżył się w stosunku do roku 2015 o 61%, co przy wzrośnie przychodów wynikało z szybszego wzrostu kosztów. Spółka poniosła wyższe koszty na utrzymanie bieżące, konserwację, naprawy i remonty znacznej ilości sprzętu.

– Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – zysk netto spółki w 2016 r. w stosunku do zysku za 2015 r. obniżył się o 30,3%. W 2016 r. spółka odnotowała wzrost głównych pozycji kosztów działalności operacyjnej – w tym przede wszystkim amortyzacji, zużycia, materiałów i energii, usług obcych i wynagrodzeń.

– EPWiK – zysk netto za rok 2016 obniżył się w stosunku do roku 2015 o 3,7%. W 2016 r. przy nie zmienionych cenach wody i ścieków, nastąpiło obniżenie się ilości sprzedaży wody o 107 tys. m3, tj. o 1,8% oraz ilości ścieków o 35,5 tys. m3, tj. o 0,7%.

– ZKM – strata netto za 2016 r. wzrosła w stosunku do 2015 r. o 200 tys. zł, czyli o 1%, co wynikało głównie z obniżenia się przychodów ze sprzedaży biletów.

Wyniki finansowe netto spółek za rok 2016:

– EPEC – 3,5 mln zł zysku

– EPWiK – 1 mln zł zysku

– CWŻ – 552 tys. zł zysku

– ETBS – 178 tys. zł zysku

– ZUO – 146 tys. zł zysku

– MPO – 146 tys. zł zysku

– Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” – 10,5 tys. zł zysku

– ZPME – 61,9 tys. zł straty

– PDiM – 105,4 tys. zł straty

– Pętla Żuławska – 505 tys. zł straty

– TE – 1,1 mln zł straty

– ZKM – 20 mln zł straty

Zatrudnienie w elbląskich spółkach miejskich w 2016 roku

Spółki ze 100-procentowym udziałem miasta

EPWiK – 289,8 etatu (spadek o 2,4 proc.)

EPEC – 169,1 etatu (spadek o 3,4 proc.)

ZUO – 141,7 etatu (spadek o 1,1)

MPO – 58,9 etatu (spadek o 28,9 proc.)

Tramwaje Elbląskie – 148,1 etatu (wzrost o 0,5 proc.)

ZKM – 32,6 etatu (spadek o 1,8 proc.)

ETBS – 8 etatów (bez zmian)

Zarząd Portu – 5 etatów (bez zmian)

Pozostałe spółki

PDiM – 37,4 etatu (wzrost o 3,9 proc.)

W-MF Poręczenia Kredytowe – 14,4 etatu (spadek o 0,7 proc.)

Centralny Wodociąg Żuławski – 116,7 etatu (spadek o 1,2 proc.)

Pętla Żuławska – 2,8 etatu (bez zmian)

Przeciętne wynagrodzenie w elbląskich spółkach miejskich w 2016 roku (kwoty brutto):

Spółki ze 100-procentowym udziałem miasta

EPWiK – 4677 zł (wzrost o 2 proc.)

EPEC – 5178 zł (wzrost o 0,6 proc.)

ZUO – 3597 zł (wzrost o 7,6 proc.)

MPO – 2503 zł (wzrost o 5,2 proc.)

Tramwaje Elbląskie – 3645 zł (wzrost o 3,2 proc.)

ZKM – 3653 zł (wzrost o 6,9 proc.)

ETBS – 3913 zł (wzrost o 4,2 proc.)

Zarząd Portu – 5726 zł (spadek o 8 proc.)

Pozostałe spółki

PDiM – 2739 zł (spadek o 0,6 proc.)

W-MF Poręczenia – 3679 zł (wzrost o 0,2 proc.)

Centralny Wodociąg Żuławski – 3934 zł (wzrost o 2,8 proc.)

Pętla Żuławska – 4985 zł (wzrost o 9,3 proc.).

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register