CBA w stołecznym ratuszu

CBA w stołecznym ratuszu CBA kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. Agenci CBA analizują także informacje dotyczące realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów Biur Urzędzie m.st. Warszawy. Sprawdzane jest także działanie systemu wagowego odbioru odpadów w MPO i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Warszawie.

Jak informuje biuro prasowe CBA funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli w Urzędzie m.st. Warszawy kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy w latach 2010-2016.

Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących nieruchomości m.in. w dzielnicy Śródmieście.

Fot. CBA fot:cba

CBA wystąpiło także do Urzędu m.st. Warszawy o pisemną informację dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur.

Z kolei delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty w Łodzi prowadzi śledztwo, w którego zakres wchodzi m.in. między innymi wątek wdrożenia w MPO w Warszawie systemu wagowego wraz z transmisją danych obejmującego flotę pojazdów do odbioru odpadów. Zadaniem tego systemu jest zbieranie informacji wagowych, służących następnie do obciążania Urzędu Miasta St. Warszawy fakturami za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Agenci CBA badają prawidłowość działania systemu po stronie MPO w Warszawie i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i tym samym naliczania wynagrodzenia dla podmiotów realizujących wywóz odpadów.

W toku śledztwa zabezpieczono dane informatyczne dotyczące wywozu odpadów oraz ich tonażu i dokumenty związane z rozliczaniem podmiotów świadczących usługi zbiórki odpadów.

Hanna Gronkiewicz -Waltz odniosła się do kwestii kontroli CBA w stołecznym ratuszu: ” To kolejna bitwa o Warszawę!”

Hanna_Gronkiewicz-Waltzfoto:um.waw.pl

Źródło: CBA/PAP

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register