Edmund Szwed: Domy bez kominów a wzrost dzietności w Polsce. 

Polska  jest w zapaści demograficznej.  Według danych Eurostatu współczynnik dzietności mamy prawie najniższy na świecie. Współczynnik dzietności w 2016 roku wyniósł   w kraju 1,48, co oznacza, że stan taki lokuje nasz kraj w globalnej statystyce dzietności na 209 miejscu listy sklasyfikowanych w sumie 222 krajów świata – wskazuje Edmund Szwed, doradca ds. samorządowych Marszałka Kornela Morawieckiego.

Od daty wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej z kraju wyemigrowało „za chlebem” około 3 milionów młodych Polaków. W efekcie na dziś dzień co dziesiąte polskie dziecko rodzi się poza granicami ojczyzny. Tak ogromny ubytek ludności objawił się w ostatnich czasach w kraju nad Wisłą głębokim niedoborem rąk do pracy.

Zdecydowanie mało optymistyczna pozostaje w tej kwestii wymowa prognozy ONZ, wg. której liczba mieszkańców Polski w połowie XXI wieku skurczy się o prawie jedną piątą do zaledwie 32 mln.

 Główną zmorą i zasadniczą przyczyną dramatycznej słabości rodzimej demografii jest niska zamożność i słaba siła nabywcza polskiego społeczeństwa, która ogranicza w ogromnej większości polskie rodziny do modelu “2 + 1”. Pierwszym i jedynym efektywnym jak dotąd krokiem w kierunku poprawy sytuacji socjalnej rodzimych gospodarstw domowych jest program 500+.

Program “Rodzina 500+” ma służyć dzietności, ma poprawić demografię Polski. Tworzy plan dla długofalowego rozwoju Polski – stwierdził ostatnio premier Mateusz Morawiecki.                                                        

Program ten rodzi  jednak pytanie o lokal mieszkalny,  w którym nowonarodzone  dzieci  miałyby godnie wzrastać? Pytanie jest o tyle zasadne, że aktualny deficyt mieszkaniowy kraju określa się na 3 mln jednostek. Wolumen ten wynika z faktu, że 3 mln dorosłych rodaków w wieku 25-35 lat mieszka z rodzicami.

Według badań w  Polsce 91% kobiet chce mieć 2 dzieci, 5% 3 dzieci i 4 % nie chce mieć dzieci. Wskaźnik dzietności dopiero powyżej 2,1 daje wzrost demograficzny. Musimy stworzyć warunki , aby więcej Polek chciało mieć 3 dzieci.  Dobrze przemyślana polityka demograficzna pozwoli osiągnąć wskaźnik powyżej 2,1. Mamy prawie 10 mln kobiet w wieku prokreacyjnym.   

W Polsce obecnie rodzi się ok. 380.000 dzieci. Dla przykładu, w latach 60-tych ubiegłego wieku, a więc w powojennym wyżu demograficznym, rocznie rodziło się w Polsce 780.000 dzieci!

Proponowane przez nas rozwiązania mogą  spowodować urodzenie się w ciągu 5-6 lat ok. 5 mln młodych Polaków.

Celem naszego rozwiązania jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych maksymalnie dużej liczby Polaków, co pozwoli wygrać z kryzysem demograficznym jaki dotknął Polskę.

Rząd Polski podpisał dwa kluczowe dokumenty. Jest to Pakiet Klimatyczny i Dyrektywa Węglowa. Pakiet  Klimatyczny narzucony przez UE odbierany jest jako coś, co zrujnuje polską gospodarkę.

Dyrektywa Unijna 31/2010/UE, nakazuje budować domy będące we władaniu Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego począwszy od 1.01.2019 r. tylko w technologii niemal zero-energetycznej, a od 1.01.2021 r również budowane przez osoby fizyczne i innych prywatnych inwestorów.

 My twierdzimy coś odwrotnego. Pakiet Klimatyczny może stać się motorem napędowym polskiej gospodarki.  Konieczność spełnienia wymogów pakietu klimatycznego może stać się jeszcze większym kołem zamachowym. Budownictwo było, jest i będzie motorem napędowym gospodarki. Opracowane przez nas rozwiązania, rodem z Polski, technologia  budowy domów bez kominów (zero-energetycznych) i wysoce skuteczny system finansowania budownictwa mieszkaniowego tworzy autentyczny program prodemograficzny, ktory pozwoli ciągu 5 lat  wybudować 3  mln domów i osiągnąć wzrost dzietności. Uruchamiając produkcję domów zero-energetycznych i rozwijając ją w ciągu 5 lat do poziomu 1 mln domów/ rocznie. Polska może stać się  liderem produkcji  i budowy domów zero-energetycznych. Nasza koncepcja to działanie w kierunku ekologii, czyli budownictwo bezemisyjne – Domy bez kominów.                                                                                                     

Co istotne nasz projekt wpisuje się jednocześnie w formułę Programu „Mieszkanie Plus”

Realizacja naszego projektu, jest działaniem prodemograficznym w ramach polityki prorodzinnej oraz  rozwiązaniem problemu Pakietu Klimatycznego poprzez zmniejszenie energochłonności budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego.

Skąd takie ogromne środki?

Opracowaliśmy wspólnie z jednym z największych polskich państwowych banków dwa alternatywne modele biznesowe, które w finale łączą się w nowy produkt bankowy  w symbiozie z Jednostką Samorządu Terytorialnego i Narodowym Funduszem Mieszkaniowym.

Opracowana przez nas koncepcja nie tylko nie obciąża Skarbu Państwa ani  samorządów a wręcz bardzo je wzmacnia finansowo poprzez znacząco zwiększone w krótkim czasie wpływy podatkowe  z przedsięwzięcia tj. produkcji na ogromną skalę domów zero-energetycznych. 

Wybudowanie  zgodnie  z  naszą  technologią  jednego  zero-energetycznego domu  to wpływy z tytułu podatku dochodowego 51.545 zł  dla samorządu  i tyle samo dla budżetu centralnego. 

Zatem  budżet  centralny  zarobi 51.545 + podatek VAT 8% = 72.344,zł, czyli 51.545+72.344 = 123.990 zł na każdym domu.                                                                                                                 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego będą jeszcze większe, gdyż budownictwo generuje zatrudnienie  i produkcję  w  zakładach  współpracujących na  potrzeby  budownictwa mieszkaniowego. Eksperci szacują,  że to może być 3 – 5 razy  więcej.

Powołanie Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, jako wydziału miasta, który będzie nie tylko wspierał nabywców domów ale także sprawi,  że  samorządy  i Skarb Państwa otrzymają, dotychczas nie występujące, ogromne wpływy do budżetu centralnego i samorządów w Polsce zgodnie z wielkościami, które  są zapisane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  • Województwo otrzyma 1% wpływów z tytułu podatku PIT od osób zameldowanych na terenie województwa.
  • Powiat otrzyma 10,25 % wpływów z tytułu podatku PIT od osób zameldowanych na terenie powiatu.
  • Gmina otrzyma 36,67 % wpływów z tytułu podatku PIT od osób zameldowanych na terenie gminy.
  • Budżet Centralny otrzyma 52,08 % wpływów z tytułu podatku PIT od osób zameldowanych na terenie Polski.

 

Dlatego, aby wygrać z kryzysem demograficznym i  sprawnie realizować  Pakiet Klimatyczny poprzez budowę domów zero-energetycznych  muszą  być   zaangażowane wszystkie siły.                                                                                                                                                                                                                                 

W tej sytuacji zasadne jest zwrócenie  się o wsparcie  Rządu RP  w sprawie uchwalenia dwóch nowelizacji ustaw:

Zwolnienie gminy będącej siedzibą Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego z płacenia „Janosikowego”, gdyż ta gmina większość środków będzie zobowiązana przekazywać innym gminom, ponieważ nie będzie w stanie samodzielnie skonsumować przychodów jakie do niej trafią. 

Wykorzystanie naszych rozwiązań zero-energetycznego budownictwa mieszkaniowego ze wsparciem Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego dla rodzin z 3 dzieci i więcej 100 %, z 2 dzieci w 50 %, z 1 dzieckiem 25 % należałoby wzorem „Rodzina 500 Plus” także zwolnić z płacenia podatku dochodowego odbiorców dotacji otrzymanych z Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego. Nasze oczekiwania są całkowicie zasadne, ponieważ wypłaty  w programie „Rodzina 500+” są również zwolnione z podatku dochodowego.

Uwaga !                                                                                                                                                                                                              

Proponowany przez nas  program  „ Dom bez komina” rozpocznie proces  Polski z czystym powietrzem i pozwoli zaoszczędzić   130 mld zł,  które chce  Skarb Państwa przeznaczyć na program „Czyste powietrze”.

Mieszkańcy starych domów będą w sposób oczywisty także zainteresowani  z  przyczyn ekonomicznych domami bez kominów. Po pierwsze, z powodu wsparcia przez Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy  raty kredytowej oraz niskich kosztów eksploatacji,  które powinny się zamknąć w kwocie ok. 100 zł/mies.

Obecnie średni koszt miesięczny (według statystyk GUS), jaki ponoszą właściciele domów, to ok. 1 200 zł, co w perspektywie  jednego roku daje 14400 zł. Dzisiaj  te pieniądze bezpowrotnie są tracone przez miliony rodzin w Polsce. My proponujemy„ Dom bez komina”  dla Ciebie  i  Twojej rodziny, który będzie zarabiał na  siebie,  dając miesięczne  oszczędności  w wysokości ok. 1 200 zł., co  sprawi, że ta kwota każdego roku pozostanie w Waszym budżecie rodzinnym.

Nasz program „ Dom bez komina” jesteśmy przekonani, że nie tylko  spowoduje w Polsce znaczący wzrost dzietności ale zahamuje także proces trwania polskiego społeczeństwa  w ubóstwie  energetycznym  a  w  konsekwencji  i finansowym. 

Edmund Szwed
doradca ds. samorządowych Marszałka Kornela Morawieckiego.

1 komentarz

  • Mieszkanie Plus Reply

    22 kwietnia 2019 at 12:00

    Autor porusza bardzo wazna sprawe. Dzietnosc w Polsce jest niska. Wzrosnie liczba emerytow l. Zus upadanie a wlasne mieszkanie bedzie trudne do zdobyca. Co tu robic?!

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register