Frankowicze – czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po przegranym procesie?

Kredyty w frankach szwajcarskich (HFC) były kuszącą opcją dla wielu Polaków (skorzystało z nich przeszło 4 mln. obywateli). Były, bo dziś – niestety – muszą oni walczyć z bankami „o swoje”.

Unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich, tak indeksowego, jak i denominowanego, czy nawet odfrankowienie takowego, nie zawsze wiąże się z końcem kłopotów. Bank, mimo przegranej, może domagać się od powoda dodatkowych opłat. Warto więc przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku dokładnie przeanalizować, jakie skutki przynieść może wygrana. 

Unieważnienie umowy frankowej wiąże się z poważnymi skutkami prawnymi. W ogromnym skrócie – na mocy takiego unieważnienia frankowicz musi zwrócić bankowi taką kwotę, na jaką opiewała umowa, tyle że bez odsetek i prowizji. 

Bank po przegranej żąda odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

Bank, mimo unieważnienia umowy frankowej, może jednak żądać od powoda wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Żądanie takie może znacząco przewyższać korzyści płynące z samego faktu unieważnienia. Jednak Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił takie roszczenie, twierdząc, że nie znajduje ono oparcia w obowiązujących przepisach prawa polskiego, a co za tym idzie – banki nie mogą domagać się jakiegokolwiek finansowego zadośćuczynienia jedynie w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu. Tak więc, jeśli nastąpi unieważnienie umowy kredytu HFC, bank nie ma prawa żądać opłat czy odsetek za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Podobnie stwierdził także Rzecznik Praw Obywatelskich Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wraz z Rzecznikiem Finansowym orzekli, że takie żądania są sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 oraz z udzieloną na jej podstawie ochroną konsumenta. 

Przegrana banku nie może oznaczać dodatkowych opłat 

Zgodnie z linią orzeczniczą, jaką zapoczątkował Sąd Okręgowy w Białymstoku – niezwykle korzystną dla frankowiczów – należy więc przyjąć, iż jeśli sąd unieważni umowę kredytu we frankach szwajcarskich, banki nie będą mieć żadnych praw, by żądać od powodów jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register