Miasto ogłasza przetarg na odbiór śmieci. Radny zaskoczony

Elbląski Ratusz ogłasza przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Zaskoczony taką formą poszukiwania firmy jest radny Paweł Kowszyński (PiS), który wskazuje iż Miasto może to zlecić Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Jak czytamy na facebooku radnego Pawła Kowszyńskiego:

„W przypadku usług świadczonych bezpośrednio dla mieszkańców możliwość udzielenia zamówienia w systemie „in house” bez ogłaszania przetargu daje miastu ustawa. Miasto ma swoją spółkę, którą mogłaby wywozić odpady. Tymczasem prezydent Elbląga Witold Wróblewski ogłasza przetarg na 9 mln… na usługę, którą mogłaby realizować firma miejska. Po co więc prezydent Elbląga powoływał tę spółkę? Zamiast przeprowadzić rzetelną aktualizację systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, prezydent Elbląga ogłasza przetarg na usługę wywozu śmiecie. Ostatnio wnioskował do rady miejskiej o podwyżkę opłaty śmieciowej dla mieszkańców – oczywiście, że to najłatwiejsze ale… no właśnie, ale czy tylko po to mamy prezydenta miasta aby proponował podwyżki dla mieszkańców i ogłaszał przetargi? Od lat tego nie zmieniano – stracone 4 lata…”

Miasto ogłosiło przetarg na odbieranie odpadów komunalnych, zarówno od elblążan jak i z terenów przez nich niezamieszkanych. Szacunkowa wartość całej usługi to 9 milionów zł.

Przetarg na odbieranie odpadów dotyczy:

Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N”. Wartość szacunkowa – 6 milionów 107 tys. 500 zł

Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2”

Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5”

Wartość szacunkowa 2 miliony 950 tys. zł

Usługa polega nie tylko na odbieraniu odpadów, ale obejmuje mycie, dezynfekcję i dezynsekcję: pojemników na odpady komunalne niesegregowane/pozostałe po segregowaniu raz na pół roku oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji raz w roku. A także na transporcie odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42, stanowiącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Przypomnijmy, że wcześniej radni nie zgodzili się na proponowaną przez prezydenta Witolda Wróblewskiego podwyżkę cen wywozu odpadów.

– Rada Miejska w Elblągu głosami klubu PiS nie wyraziła zgody na podniesienie cen za wywóz śmieci dla mieszkańców Elbląga. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski (PSL) powinien szukać innych sposobów na dofinansowanie ZUO niż drenaż portfeli mieszkańców miasta – przypomina radny Paweł Kowszyński.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register