Po pierwsze gospodarka. Co trzeba zmienić również w Elblągu?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Ponownie kandydaci z różnych opcji politycznych i ugrupowań społecznych będą obiecywać „złote góry” i snuć plany nierealnych zmian. Po wyborach zaś okaże się jak zwykle, że  o składanych obietnicach zapomną  o nich nawet  ich autorzy.

1 fotka do felietonu

Dlatego, by wspomóc merytorycznie potencjalnych elbląskich kandydatów do urzędu prezydenta Elbląga,  cyklicznie będziemy  publikowali propozycje rozwiązań gospodarczych  i społecznych Edmunda Szweda – doradcy ds. samorządów Marszałka Sejmu Kornela Morawieckiego.

W ten sposób – jasno i klarownie pokażemy jakich zmian faktycznie potrzebuje samorząd, aby dynamicznie się rozwijać oraz zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców.

Program  samorządowy kandydatów powinien być nakierowany na odbudowę funkcji społeczno – gospodarczych  samorządów. W szczególności dotyczy to miast średniej wielkości, które w wyniku dotychczas złego zarządzania te funkcje zatracają.

– Projekty samorządowe powinny być przede wszystkim nakierowane na zmianę sposobu zarządzania  gospodarką komunalną – wyjaśnia Edmund Szwed, doradca ds. samorządów Marszałka Sejmu Kornela Morawieckiego.

Przykładem może tu być pogram partii Wolni i Solidarni, który opiera się na trzech niezwykle istotnych dla każdego samorządu filarach: Mieszkania dla mieszkańców, Nowoczesne podejście do środków publicznych i gospodarki komunalnej, Lepsze życie w Gminie.

Ten program wkrótce dokładnie omówimy na naszych łamach.

– Programy wyborcze powinny przywracać na szczeblu lokalnych  społeczności właściwą proporcję  redystrybucji godności, prestiżu każdego z mieszkańców  oraz  prawa do wytwarzanego  dobra  komunalnego – uważa Edmund Szwed.

Samorządowcy powinni gwarantować zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółek komunalnych w gminach.

– Kandydaci powinni zobowiązać się do obniżenie kwot opłat ponoszonych przez mieszkańców gmin, tym samym do poprawy jakości ich życia i bezpieczeństwa bytowego – mówi Edmund Szwed. – Znacząca większość miejskiej  gospodarki wraz  z zadaniami własnymi gminy powinna być realizowana w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, a w szczególności: budowa mieszkań komunalnych, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka ciepłownicza, zarządzanie drogami i ulicami gminnymi.

Jak wskazuje Edmund Szwed takie rozwiązanie zapewnia: dyscyplinę finansową spółek miejskich, min. ograniczenia możliwości przeznaczania zysku osiągniętego przez spółki komunalne na cele nie związane z ich działaniem na rzecz mieszkańców, brak obciążeń dla budżetów gminnych, wykonywanie zadań własnych gminy, wykorzystanie jak najlepszych jakościowo materiałów i najnowszej technologii do ich realizacji, opłacalność każdej inwestycji, wpływ mieszkańców na sposób zarządzania spółkami, na prawidłowe funkcjonowanie tych przedsiębiorstw komunalnych, optymalizację kosztów funkcjonowania spółek gminnych, spółki zawsze mają zapewnione zlecenia przez daną gminę, sprawność działania spółek gminnych z korzyścią dla mieszkańców gminy, nie lokalnych polityków, eliminacja zjawiska korupcji w spółkach gminnych i nepotyzmu, obniżenie kosztów usług komunalnych dla mieszkańców gminy.

– Wolni i Solidarni, czyli ugrupowanie Kornela Morawieckiego zapewniają, że tak zarządzane spółki komunalne będą w stanie nie tylko obniżyć koszty usług dla mieszkańców gminy, ale jeszcze te przedsiębiorstwa będą wypracowany zysk mogły inwestować w lokalne potrzeby – budowę przedszkoli, żłobków, placów zabaw, miejsc rekreacji – dodaje Edmund Szwed.

Edmund Szwed – to działacz społeczny i samorządowy. Wydawca dwóch gazet internetowych oraz portalu ogólnopolskiego www.realnapolska.pl.  W wyborach samorządowych w 2014 r. ubiegał się o urząd prezydenta Elbląga uzyskując trzeci wynik. Obecnie pełni również funkcję doradcy ds. samorządów Marszałka Kornela Morawieckiego – twórcy ugrupowania Wolni i Solidarni.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register