Powiązania personalne między EPEC i Energą blokowały reformę ciepłownictwa?

Niższe ceny ciepła, własne, nowoczesne źródło gwarantujące stabilność dostaw energii dla mieszkańców, nie zadłużanie przy tym miasta. To główne zalety proponowanego – nowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło opartego na blokach gazowych – informuje prezydent Witold Wróblewski.

Poniżej prezentujemy stanowisko władz miasta w sprawie polityki ciepłowniczej w Elblągu.

„Po latach dyskusji i kosztownych opracowań EPEC przedstawił spójną koncepcję techniczno-ekonomiczną zasilania w ciepło miasta Elbląg poprzez miejską sieć ciepłowniczą.

Dotychczasowe opracowania EPEC, może z powodu powiązań personalnych z Elektrociepłownią (EKO), zakładały wyłącznie produkcję ciepła w EKO opartą głównie na kotłach węglowych. Propozycje te były nie do zaakceptowania w kilku powodów. Pierwszy to wysoka cena produkowanego ciepła dodatkowo rosnąca z powodu corocznych podwyżek cen węgla. Po drugie spalanie dużych ilości węgla powoduje zanieczyszczenie środowiska związkami siarki, węgla i innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Wyeksploatowany kotły węglowe. Przestarzałe turbiny produkujące niewielkie ilości prądu. Kolejne to zapowiedzi dyrektyw unijnych zakazujących spalania węgla do roku 2030 w instalacjach wytwarzających energię cieplną i elektryczną.

Nie możemy opierać bezpieczeństwa dostaw ciepła na rozwiązaniach nieprzystających do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dlatego EPEC przedstawił opracowaną przez ILF Colsunting  Engineers koncepcję docelowego modelu zasilania w ciepło miasta Elbląg. Opracowanie to zakłada budowę dwóch niezależnych turbin gazowych, dwóch niezależnych kotłów odzyskujących ciepło ze spalin gazu. Rozwiązanie to nie tylko zabezpieczy dostawy ciepła na wiele lat, ale dodatkowo będzie wytworzona tzw. „zielona energia elektryczna”, a pieniądze z jej sprzedaży plus dodatkowe dochody ze sprzedaży tzw. „żółtych certyfikatów” pozwolą na znaczące obniżenie ceny ciepła dla elblążan. Według wyliczeń cena 1GJ wynosić będzie 35,90 zł, gdy dziś jest to 42,05 zł/GJ.

Szacowane koszty tego przedsięwzięcia to 390 901 812 zł i są porównywalne do przewidywanych całkowitych kosztów modernizacji Elektrociepłowni opierającej nadal na węglu, będącym paliwem bez przyszłości. Każda inwestycja w węglowe źródła będzie generowaniem wyższych cen. Specjaliści są zgodni, że węgiel to samobójstwo gospodarcze, ekonomiczne i społeczne.

EPEC zakłada budowę nowego systemu we współpracy z EKO. Jest to o tyle zasadne, że wspólne przedsięwzięcie pozwoli na zachowanie miejsc pracy zatrudnionych tam elblążan.

O zasadności i celowości tego rozwiązanie świadczy fakt, że już kilka dni po jego prezentacji zgłaszają się firmy chcące uczestniczyć w finansowaniu i budowie nowego źródła. Tak więc koszty tej inwestycji w żadnym razie nie zwiększą zadłużenia miasta. ta inwestycja broni się więc sama. Gaz jest w tej chwili jedyną alternatywą, a dywersyfikacja dostaw poprzez własne źródło to gwarancja uzyskania akceptowalnych społecznie cen”.

Materiał nadesłany

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register